Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Videoškolenie: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2022

  Archív
  Lektor

  Ing. Mária Horváthová

  Ministerstvo financií SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva, audítorka, členka SKAu

  Program

  1.  Aktuálne zmeny  zákonov a ich  vplyv na účtovníctvo v roku 2022.
  2. Prehľad vybraných účtovných prípadov podľa položiek súvahy a výkazu ziskov a strát.
  3. Inventarizácia majetku, záväzkov  a vlastného imania. Doloženie zostatkov účtov,  normy úbytkov, stratné, manko. Protokol o likvidácii zásob.
  4. Závierkové účtovné operácie pri zostavení účtovnej závierky, príprava podkladov na vypracovanie daňového priznania.  Závierkové položky – nevyfakturované dodávky, rezervy, časové rozlíšenie, prepočet cudzej meny na euro, opravné položky, kontrola správnosti účtovníctva vo vzťahu k položkám účtovnej závierky, účtovanie splatnej a odloženej dani z príjmov.
  5. Veľkostné skupiny účtovných jednotiek  a ich povinnosti vykazovať položky účtovnej závierky.
  6. Poznámky k účtovnej závierke.
  7. Zverejňovanie účtovnej závierky, schválenie účtovnej závierky.
  8. Archivácia účtovnej dokumentácie, digitalizácia účtovníctva.

  Harmonogram

  Záznam v dĺžke 4:17 h

  Poznámka

  Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.