Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Videoškolenie: Transferové oceňovanie, dokumentácia k TO na konkrétnom príklade

  Archív
  Lektor

  Ing. Anna Fischerová, Ing. Zdenka Karak - Ministerstvo financií SR

  Ing. Anna Fischerová  

  - Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov fyzických a právnických osôb

  Ing. Zdenka Karak

  - Ministerstvo financií SR, oddelenie pre legislatívu medzinárodného zdaňovania

  Ide o lektorky s dlhoročnými pracovnými skúsenosťami aj vo Finančnej správe SR a v Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty Bratislava, v oblasti kontroly transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania

  Program

  1/ Význam dokumentácie k transferovému oceňovaniu

  • Kto a v akom rozsahu má vypracovať dokumentáciu k transferovému oceňovaniu, nadväznosť na usmernenie MF SR č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

  2/ Analýza funkcií a rizík, jej význam a dopad na tvorbu transferovej ceny, ich interpretácia v dokumentácii

  3/  Výber vhodnej metódy transferového oceňovania

  • Tradičné metódy a ziskové metódy transferového oceňovania (ako sa uplatňujú, silné a slabé stránky, príklady)

  4/ Porovnávacia analýza a jej jednotlivé kroky

  • Časté problémy a chyby pri porovnávacej analýze
  • Čo znamená, že transakcie sú porovnateľné
  • Aké základné aspekty je potrebné si pri porovnávaní závislých a nezávislých transakcií všímať (tzv. faktory porovnateľnosti, napr. zmluvné podmienky, ekonomické podmienky, funkcie a riziká) a ako tieto aspekty vplývajú na transferovú cenu?

  5/ Obsah dokumentácie s ohľadom na rôzne typy transakcií

  • transakcie s majetkom (hmotným a nehmotným majetkom)
  • finančné transakcie
  • službové transakcie

  6/ Príklad na zostavenie základnej a skrátenej dokumentácie

  7/ Dokumentácia a povolenie korešpondujúcej úpravy

  8/ Diskusia

  Harmonogram

  Záznam v dĺžke 3:15 h

  Poznámka

  Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.