Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Videoškolenie: Softvér z pohľadu účtovného a daňového

  Archív
  Lektor

  Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti

  Program

  1.  Softvér a spôsob jeho obstarania a účtovanie
  2. Softvér z pohľadu zákona o dani z príjmov
    • posudzovanie platieb za softvér
    • charakter nadobudnutých práv – vlastnícke právo alebo právo na používanie
    • pokyn Ministerstva financií SR k softvérom
  3. Softvér z pohľadu uplatňovania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia;
    • možnosť/povinnosť uplatňovania dane vyberanej zrážkou
    • čl. 12 licenčné poplatky a uplatnená výhrada SR k modelovej zmluve OECD
    • uplatňovanie Smernice Rady 2003/49/ES o spoločnom systéme zdaňovania na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami v rôznych členských štátoch EÚ
  4. Softvér, jeho vytvorenie vlastnou činnosťou
    • uplatňovanie odpočtu nákladov na VaV - § 30c zákona o dani z príjmov
  5. Softvér a možnosti oslobodenia príjmov získaných z poskytnutia práv na používanie iným osobám - § 13a a 13b zákona o dani z príjmov
  6. Diskusia

  Harmonogram

  Záznam v dĺžke 1:57 h

  Poznámka

  Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.