Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Videoškolenie: Novely daňových zákonov 2023

  Archív
  Lektor

  Ing. Soňa Ugróczy,

  daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť

  Program

  Pripravované zmeny v zákone o DPH pre rok 2023

    • Nové podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky (za nevymožiteľnú pohľadávku sa bude roku 2023 považovať aj nezaplatená pohľadávka za dodanie tovaru a služby po splatnosti 150 dní!)
    • Povinnosti a postup pri oprave základu dane podľa § 25a (dodávateľ) – ako si prinavrátiť neuhradenú DPH
    • Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b (odberateľ) – POVINNOSŤ vrátiť odpočítanú DPH z neuhradených faktúr (záväzkov) po splatnosti 100 dní!
    • Úprava mechanizmu opravy základu dane (vyhotovenie opravného dokladu, zdaňovacie obdobie v ktorom sa oprava vykoná, vykazovanie v tlačivách a iné)
    • Zmena spôsobu stanovenia výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži pri dolimitnom majetku do 1700 eur
    • Zmeny v registračných ustanoveniach § 4 ods. 1 ZDPH, z titulu zahŕňania oslobodených plnení do obratu pre účely DPH – upustenie od registračnej povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré dosahujú obrat iba z oslobodených činností (napr. oslobodený prenájom nehnuteľností)
    • Definícia malej zásielky neobchodného tovaru pri dovoze
    • Nové záznamové a oznamovacie povinnosti pre vybraných poskytovateľov platobných služieb od roku 2024

   

  Pripravované zmeny v zákone o DANI z PRÍJMOV pre rok 2023

    • Zmeny v oblasti transferového oceňovania
      • Zavedenie nového výpočtu na určenie ekonomicky prepojených osôb (podiely blízkych osôb na účely určenia ekonomického prepojenia sčítajú a v prípade, že prekročia 25 % a viac sa budú považovať za ekonomicky prepojené)
      • Nová definícia „významnej kontrolovanej transakcie“ – nové hodnotové hranice
      • Zavádza sa záväznosť uplatňovania smerníc OECD v praxi
      • Možnosť predkladanie transferovej dokumentácie automatický v cudzom jazyku, a v slovenčine až na výzvu správcu dane
      • Nové limitácia čistých úrokových nákladov u závislých osôb (prevzatie eurosmernice ATAD)
      • Úprava pravidiel nízkej kapitalizácie a kapitalizovaných úrokov
    • Zmeny v ďalších oblastiach zákona
      • Zmeny v spôsobe registrácie na daň z príjmov fyzických a právnických osôb od roku 2023 (NOVELA DAŇOVÉHO PORIADKU)
      • Nová možnosť tvorby opravných položiek k pohľadávkam ako aj daňového odpisu pohľadávok pri preventívnej reštrukturalizácií
      • Zmena pri uplatňovaní nároku na daňový bonus na dieťa
      • Zisťovanie základu dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou

   

  Schválená novela zákona o DPH č 222/2022, ktorá cez zákon o štátnej podpore nájomného bývania zavádza  od 1.1.2023 uplatňovanie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 5 % zo základu dane (dodanie stavieb, obnovu a prestavbu stavieb, a stavebných a montážnych prác na stavbách, ktoré spĺňajú podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania).

  Harmonogram

  Záznam v dĺžke 4:18 h

  Poznámka

  Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.