Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • VIDEOŠKOLENIE: Najdôležitejšie novinky v DPH účinné od 1. 1. 2021 a od 1. 7. 2021

  Archív
  Lektor

  Mgr. Mojmír Beňo

  - pracovník Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným zameraním na zákon o dani z pridanej hodnoty. Zastupuje Slovenskú republiku vo Výbore pre DPH, ktorý sa zaoberá otázkami uplatňovania práva EÚ v oblasti DPH. Niekoľko rokov pôsobil na rôznych pozíciách vo Finančnej správe SR. Má bohaté lektorské skúsenosti pre tuzemské subjekty (SKDP, SKAU a pod.), ako aj zahraničné organizácie. Je taktiež autorom početných odborných článkov a publikácií

  Program

  Novela zákona o DPH so sebou prináša dve mimoriadne významné zmeny.

  Od 1. januára 2021 – navrhuje sa zaviesť pravidlá opravy pôvodného základu dane pri dodaní tovaru alebo služby v prípadoch, keď dodávateľovi nie je úplne alebo čiastočne zaplatené za dodaný tovar alebo službu. Platiteľ si tak bude môcť za určitých podmienok vypýtať od štátu naspäť daň, ktorú zaplatil z dodaného tovaru alebo služby, za ktoré nedostal zaplatené. Vykonanie takejto opravy u dodávateľa však so sebou bude neoddeliteľne niesť povinnosť odberateľa, ktorý úplne alebo čiastočne nezaplatil svoj záväzok a ktorý si uplatnil z tohto dodania právo na odpočítanie dane, povinnosť opraviť odpočítanú daň.

  Od 1. júla 2021 - dôjde tiež k zásadným zmenám pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty pri elektronickom obchodovaní s tovarom. Zmeny sa týkajú hlavne tzv. zásielkového predaja tovaru uskutočňovaného v rámci EÚ a dovozu malých zásielok z tretích štátov. K vyššie uvedenému dátumu sa ruší oslobodenie od dane pri dovoze zásielok z tretích štátov, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur v dôsledku čoho sa zavádza nový typ zásielkového predaja pre tovary dovážané z územia tretích štátov a nová osobitná úprava pre uľahčenie zdaňovania týchto transakcií. Významnou súčasťou týchto nových opatrení je súbor nových pravidiel a povinností pri dodaní tovaru prostredníctvom elektronických platforiem.

  Taktiež k tomuto dátumu dochádza k rozšíreniu už v súčasnosti uplatňovaných osobitných úprav o predaj tovaru na diaľku na území EÚ (doteraz označovaný ako „zásielkový predaj“) a o určité služby, ktoré nezdaniteľným osobám poskytuje v inom členskom štáte neusadená zdaniteľná osoba.

  Okrem toho dochádza v zákone o DPH aj k iným zmenám a doplneniam.

  Program seminára:

  Oprava základu dane a dane z dôvodu vzniku nevymožiteľnej pohľadávky a oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

  1. Právo opravy základu dane pri vzniku nevymožiteľnej pohľadávky a definícia nevymožiteľnej pohľadávky na účely zákona o DPH
  2. Mechanizmus opravy základu dane
  3. Prípady, kedy je právo na opravu základu dane a dane pri vzniku nevymožiteľnej pohľadávky obmedzené, resp. zaniká
  4. Povinnosti platiteľa, ktorý vykonal opravu základu dane a dane z dôvodu vzniku nevymožiteľnej pohľadávky
  5. Povinnosť platiteľa vykonať opravu odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
  6. Právo platiteľa opraviť opravenú odpočítanú daň
  7. Povinnosti platiteľa, ktorý vykonal opravu odpočítanej dane alebo opravu opravenej odpočítanej dane (záznamy, daňové priznanie a kontrolný výkaz)

  Predaj tovaru na diaľku a súvisiace osobitné úpravy uplatňovania dane

  1. Definícia predaja tovaru na diaľku na území EÚ a miesto dodania tovaru pri dodaní tovaru na diaľku na území EÚ
  2. Definícia predaja tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a miesto dodania tovaru pri dodaní tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov
  3. Súvisiace ustanovenia s predajom tovaru na diaľku
   • Zmeny v registračných ustanoveniach
   • Zavedenie fikcie dodania pri predaji tovaru na území EÚ a predaji tovaru na diaľku prostredníctvom digitálnych platforiem
   • Osobitný moment vzniku daňovej povinnosti pri predaji tovaru na území EÚ a predaji tovaru na diaľku prostredníctvom digitálnych platforiem
   • Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru osobe prevádzkujúcej digitálnu platformu prostredníctvom ktorej sa uskutočňuje dodanie tovaru na území Európskej únie
   • Záznamové a iné povinnosti
  4. Zmeny v osobitných úpravách uplatňovania dane na služby dodávané nezdaniteľným osobám, na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru
  5. Osobitná úprava uplatňovania dane na služby dodávané zdaniteľnými osobami neusadenými v EÚ (tzv. non - EÚ schéma)
   • Na čo sa po novom non - EÚ schéma vzťahuje?
  6. Osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku na území EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby dodané nezdaniteľným osobám (tzv. EÚ schéma)
   • K akým zmenám dochádza v EÚ schéme?
   • Uplatňovanie EÚ schémy
   • Identifikácia pre EÚ schému v SR ako členskom štáte identifikácie
   • Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane
   • Súvisiace povinnosti pri uplatňovaní EÚ schémy
   • Ukončenie uplatňovania / Vylúčenie z uplatňovania EÚ schémy
  7. Osobitná úprava uplatňovania dane pri predaji tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov (tzv. importná schéma)
   • Na čo sa importná schéma vzťahuje
   • Kto môže v SR uplatňovať importnú schému a podmienky uplatňovania importnej schémy v SR ako členskom štáte identifikácie
   • Identifikácia zdaniteľných osôb a sprostredkovateľov do importnej schémy v SR ako členskom štáte identifikácie
   • Vznik daňovej povinnosti pri uplatňovaní osobitnej úpravy
   • Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane
   • Súvisiace povinnosti pri uplatňovaní importnej schémy
   • Ukončenie uplatňovania / Vylúčenie z uplatňovania EÚ schémy
   • Osobitné pravidlá súvisiace s uplatňovaním importnej schémy
  8. Osobitná úprava na priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaru (tzv. platobná schéma)
   • Na čo sa platobná schéma vzťahuje
   • Žiadosť o uplatňovanie platobnej schémy
   • Povinnosti osoby uplatňujúcej platobnú schému
   • Zrušenie povolenia uplatňovať platobnú schému

  Ostatné zmeny v zákone o DPH

  1. Preukazovanie splnenia podmienok pri vývoze v určitých prípadoch
  2. Ostatné zmeny v zákone o DPH

  Harmonogram

  Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

  Poznámka

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830 alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE. 

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.