Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • VIDEOŠKOLENIE: Mikrodaňovník - daňové zvýhodnenia pre 2021; Sadzba dane 15% aj pre FO a PO, ktoré nie sú mikrodaňovníkmi

  Archív
  Lektor

  Ing. Valéria Jarinkovičová – lektorka v oblasti zdaňovania príjmov (najmä) fyzických osôb, dlhoročne  pôsobila ako metodička Finančného riaditeľstva SR dane z príjmov fyzických osôb

  Program

  1. Mikrodaňovník – inštitút zavedený na podporu malého a stredného) podnikania - pre fyzické aj právnické osoby

  2. Kto a za akých podmienok sa môže stať mikrodaňovníkom

  • druh príjmov, ktorých sa tento inštitút týka
  • špecifiká príjmov fyzickej osoby z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti a spôsoby uplatňovania výdavkov

  3. Sadzba dane 15%

  • Mikrodaňovník a sadzba dane 15%
  • FO a PO ktoré nie sú mikrodaňovníkom - kedy môžu použiť sadzbu 15% ?
  • FO a sadzba dane 15% v prípadoch dosahovania rôznych druhov príjmov a kombinácií rôznych čiastkových a osobitných základov dane
  • Zdaniteľné príjmy FO a PO – definovanie pre účely použitia sadzby dane 15%
  • Príjmy oslobodené od dane, príjmy získané darovaním, dedením, podiely na zisku a ich vplyv na posudzovanie výšky príjmu pre použitie sadzby dane 15%
  • Príjmy (výnosy) zdanené zrážkovou daňou, príjmy (výnosy) z dotácií, preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, náhrady škody, poistné plnenia .... a ich vplyv na posudzovanie výšky príjmu pre použitie sadzby dane 15%
  • Príjmy ktoré sa časovo rozlišujú a ich vplyv na použitie sadzby dane 15%
  • Položky zvyšujúce/znižujúce základ dane, ktoré sa nezahŕňajú/zahŕňajú do zdaniteľných príjmov na tento cieľ.

  4. Podrobnosti k jednotlivým daňovým zvýhodneniam mikrodaňovníka, t. j. úpravy týkajúce sa:

  • zníženej sadzby dane z príjmov  – s upozornením na správne posudzovanie výšky dosiahnutých „zdaniteľných“ príjmov – možné situácie
  • zvýhodneného odpisovania hmotného majetku – príklady
  • osobitosti pri tvorbe opravných položiek mikrodaňovníka – príklady,
  • odpisu pohľadávky a príslušenstva do výšky opravnej položky,
  • odpočítavania daňových strát – príklady

  5. Diskusia

  Harmonogram

  Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

  Poznámka

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830 alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE. 

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.