Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Videoškolenie: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť právnické osoby

  Archív
  Lektor

  Ing. Peter Horniaček

  Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

  Program

  • Základná charakteristika dane z príjmov PO
   • definícia základných pojmov – predmet dane, príjem a zdaniteľný príjem
   • príjmy PO – nezdaňované; vylúčené z predmetu dane, oslobodené od dane
   • daňová povinnosť daňovníka s neobmedzenou/obmedzenou daňovou povinnosťou a možnosti zdanenia (daňovým priznaním, zrážkovou daňou alebo zabezpečením dane)
   • osobitosti zdanenia podielov na zisku/dividend
   • osobitosti zdanenie výplat z kapitálového fondu z príspevkov
  • Stanovenie základu dane a jeho osobitosti u PO
   • zisťovanie základu dane v k. s., v. o. s., pri likvidácii a konkurze,
   • základ dane daňovníka nezaloženého/nezriadeného na podnikanie
  • Sadzby dane z príjmov PO
   • všeobecná sadzba dane z príjmov PO – 21% a 15%;
   • sadzba pre daň vyberanú zrážkou
   • sadzba dane uplatňovaná na príjmy plynúce do/z nezmluvných štátov
  • Daňové priznanie k dani z príjmov PO
   • povinnosť podania DP a výnimky z tejto povinnosti
   • lehota na podanie daňového priznania a možnosť jej odkladu
   • splatnosť dane
   • opravné a dodatočné daňové priznanie
  • Zdaňovacie obdobie
   • kalendárny rok a hospodársky rok,
   • zdaňovacie obdobie v špecifických situáciách (likvidácia, konkurz, podnikové kombinácie, a pod.).
  • Východiská pri zisťovaní základu dane, prehľad ustanoveniami o zisťovaní základu dane
  • Daňové a nedaňové výdavky vrátane pravidiel nízkej kapitalizácie
  • Uplatňovanie daňových odpisov a prerušenie odpisovania
  • Odpočet daňovej straty, úľavy na dani a odpočet nákladov na výskum a vývoj
  • Preddavky na daň z príjmov PO
  • Pravidlá transferového oceňovania medzi tuzemskými a zahraničnými závislými osobami
   • definícia závislých osôb – tuzemské a zahraničné závislé osoby
   • úprava základu dane závislých osôb
   • dokumentačná povinnosť
  • Pripravované zmeny od roku 2023
  • Diskusia

  Harmonogram

  Záznam v dĺžke 4:36 h

  Poznámka

  Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.