Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Novela zákona o DPH

  Archív
  Lektor

  Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo

  Ministerstvo financií SR, odbor nepriamych daní

  Spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným zameraním na zákon o dani z pridanej hodnoty. Zastupuje Slovenskú republiku vo Výbore EÚ pre DPH, ktorý sa zaoberá otázkami uplatňovania práva EÚ v oblasti DPH. Niekoľko rokov pôsobil na rôznych pozíciách vo Finančnej správe SR. Má bohaté lektorské skúsenosti pre tuzemské (SKDP, SKAU a pod.), aj zahraničné subjekty. Je taktiež autorom početných odborných článkov a publikácií.

  Viac o lektorovi

  Program

  1. Zmeny v zákone o DPH týkajúce sa štatútu platiteľa DPH a registrácie
     • Nové pravidlá nadobudnutia štatútu platiteľa DPH a registrácia platiteľa DPH
     • Nové zákonné postupy pri oneskorenej registrácii platiteľa dane
  2. Nové osobitné úpravy pre malé podniky
     • Možnosť uplatňovania oslobodenia dodaní tovaru a služieb uskutočnených malými podnikmi tuzemských osôb na území iných členských štátov bez povinnosti DPH registrácie v inom členskom štáte
     • Možnosť uplatňovania oslobodenia dodaní tovaru uskutočnených malými podnikmi zahraničných osôb na území SR bez povinnosti registrácie podľa § 5 zákona o DPH
  3. Samozdanenie pri dovoze tovaru do tuzemska
     • Samozdanenie pri dovoze tovaru do tuzemska – podmienky a uplatňovanie
  4. Ostatné zmeny a doplnenia zákona o DPH
     • Osobitný spôsob úhrady dane pri dovoze tovaru v rámci centralizovaného colného konania
     • Možnosť preukázať uplatnenie práva na odpočítanie dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu aj iným dokladom, ako faktúrou
     • Nové podmienky pre uplatnenie zníženej sadzby DPH pri dodaniach uskutočnených registrovanými sociálnymi podnikmi
     • Iné

  Harmonogram

  záznam v dĺžke 4h 20min.

  Poznámka

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, minimálne 3 dne pred konaním seminára.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.