Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daňový pohľad na cenné papiere z pohľadu fyzickej osoby

  Záznam seminára
  Videoškolenie pre 1 osobu k dispozícii po dobu 90 kalendárnych dní, študijné materiály v PDF.
  60,00 €
  Kúpiť záznam
  Lektor

  Ing. Miroslava Brnová

  Ministerstvo financií SR

  špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov fyzických osôb

  Viac o lektorovi

  Program

  • Prehľad sústavy cenných papierov podľa osobitných predpisov, základy fungovania a obchodovania s cennými papiermi na území Slovenskej republiky
  • Zdaňovanie príjmov súvisiacich s cennými papiermi u fyzickej osoby
    • Základný právny rámec
      • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („ZDP“)
      • Medzinárodné zmluvy – zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia („zmluvy o ZDZ“) a ich vplyv na zdanenie príjmov plynúcich v súvislosti s cennými papiermi
      • Daňový poriadok
    • Základné pojmy súvisiace so zdaniteľnosťou príjmov podľa ustanovení ZDP
    • Delenie príjmov plynúcich v súvislosti s cennými papiermi
      • Príjmy z držby cenných papierov
        • Posúdenie zdanenia u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR (rezident SR) a daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR)
        • Osobitný základ dane z kapitálového majetku
          • Zdanenie cez daňové priznanie
          • Zrážková daň
        • Investovanie do spoločnosti a s tým súvisiace vyplácané podiely na zisku
          • Zdanenie cez daňové priznanie
          • Zrážková daň
          • Zamestnanecké podiely na zisku, zamestnanecké akcie
        • Zrážková daň - určenie platiteľa dane a  zahraničného platiteľa dane a s tým súvisiace odvodové a oznamovacie povinnosti, inštitút konečného príjemcu príjmov podľa ZDP aj zmlúv o ZDZ
        • Odvody do poisťovní súvisiace s príjmom z držby cenných papierov
        • Prípadové štúdie, otázky, vyplnenie daňového priznania
      • Príjmy z prevodu cenných papierov
        • Darovanie cenných papierov
        • Predaj cenných papierov
        • Oslobodenie – zdanenie príjmov z predaja cenných papierov
        • Posúdenie zdanenia u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR (rezident SR) a daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR)
        • Odvody do poisťovní súvisiace s príjmom z predaja cenných papierov
        • Prípadové štúdie, otázky, vyplnenie daňového priznania
      • Investovanie do dlhodobého investičného sporenia („štvrtý dôchodkový pilier“)
        • Podmienky pre uplatnenie daňových výhod podľa ZDP a zákona o cenných papieroch
        • Zdanenie – oslobodenie plnení súvisiacich s DIS
        • Prípadové štúdie, otázky, vyplnenie daňového priznania
  • Posúdenie príjmov plynúcich v súvislosti s cennými papiermi u podnikateľa
    • Zdanenie
    • Daňové ocenenie cenných papierov v obchodnom majetku podnikateľa
  • Špecifické prípady súvisiace s cennými papiermi
    • Nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti
    • Posúdenie zdaniteľnosti príjmov z predaja cenných papierov pri transformácii spoločnosti
    • Virtuálna mena
    • Iné – riešené špecifické prípady

  Harmonogram

   

   

  Poznámka

  Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830, alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.