všetky novinky Novinky

všetky články Články


Zmeny v zákone o DPH pre rok 2019

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Zmeny v zákone o DPH pre rok 2019
Termín: 17.1.2019
Prednášajúci:

JUDr. Alena Zuziková

- Odbor nepriamych daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií SR

Program:
 • Nová definícia obratu na účely zákona o DPH – zmena je významná pre fyzické osoby, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva
 • Finančný prenájom hnuteľných vecí a nových dopravných prostriedkov do a z iných členských štátov
 • Bezodplatné dodanie tovaru a odpočítanie DPH zo súčasti tovaru
 • Dodanie tovaru a dodanie služby výmenou za poukaz - nové pravidlá uplatňovania DPH

- jednoúčelové poukazy

- viacúčelové poukazy

- základ dane

 • „Príležitostní“ dodávatelia digitálnych služieb s nízkym obratom - miesto dodania služby podľa sídla poskytovateľa
 • Poskytnutie ubytovacích služieb – sadzba DPH 10%

- kedy možno uplatniť zníženú sadzbu DPH na služby, ktoré sú poskytované spolu s ubytovaním

 • Zmeny v oslobodení od DPH pri dodaní stavby alebo jej časti a zmeny v oslobodení od DPH pri prenájme nehnuteľnosti 

- podmienky na oslobodenie od DPH po „prestavbe“ budovy, bytu, nebytového priestoru

- dodanie nehnuteľnosti určenej na bývanie, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od DPH

- prenájom bytu, rodinného domu a apartmánu v bytovom dome – bez možnosti uplatniť zdanenie nájmu 

- úprava odpočítanej DPH súvisiacej so zmenou účelu použitia nehnuteľnosti určenej na bývanie

 • Uplatnenie odpočtu DPH pri nadobudnutí hnuteľného majetku, ktorý platiteľ dane použije na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie - zavedenie korekčného mechanizmu DPH pri zmene rozsahu použitia hnuteľného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie
 • Úprava odpočtu DPH pri zmene účelu použitia investičného majetku, ktorý bol nadobudnutý formou finančného lízingu
 • Úprava odpočtu DPH pri zmene rozsahu použitia nehnuteľného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie, ak bol nehnuteľný majetok nadobudnutý formou finančného lízingu
 • Spresnenie opisu DPH na vstupe v prílohe č. 1 k zákonu o DPH
 • Otázky a odpovede k novým témam v oblasti DPH
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:30 pokračovanie prednášky
12:30 - 13:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
13:30 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie. počas celého trvania seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK