všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Webinár: Daň z motorových vozidiel za rok 2023

Prihlásiť sa
Termín: 14.12.2023
Prednášajúci:

Ing. Jana Fülöpová

Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, odborníčka a metodička na daň z motorových vozidiel, venuje sa publikačnej a lektorskej činnosti v odbore dane z motorových vozidiel a správnych poplatkov

Program:

1. Základné pojmy zákona - vysvetlenie, ich zadefinovanie:
vozidlo: predmet dane – posúdenie splnenia podmienok, výnimky zo zdanenia, oslobodenie od dane
základ dane - elektromobil, osobné vozidlo, úžitkové vozidlo a autobus,
daňovník: držiteľ, zamestnávateľ, užívateľ
vzťah: vozidlo a daňovník

2. Vznik a zánik daňovej povinnosti, zdaňovacie obdobie
vznik daňovej povinnosti: základná definícia, výnimky
zánik daňovej povinnosti: zákonné dôvody, zánik platenia preddavkov na daň
zdaňovacie obdobie: základné, výnimky

3. Ročná sadzba dane –určenie, úprava ročnej sadzby dane – kritérium vek vozidla, zvýhodnenie ročnej sadzby dane,
druh použitého alternatívneho paliva alebo druh pohonu
rozdiel úpravy ročnej sadzby dane: na účel výpočtu dane a na účel výpočtu predpokladanej dane
výpočet dane, pomernej časti dane: rozdiel výpočtu pomernej časti dane

4. Daňové priznanie – vyplnenie, dôležité údaje
dodatočné daňové priznanie: použitie tlačiva

5. Predpokladaná daň, preddavky na daň – výpočet, vznik povinnosti ich platenia, zánik povinnosti platenia

6. Ukážka postupu vyplnenia daňového priznania

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 12:15 prednáška

Poplatok s DPH: 66,00 €
Poplatok bez DPH: 55,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na webinár  pre 1 osobu,  študijné materiály, videzáznam zo semináru, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

Poznámka:

Seminára sa môžete zúčastniť aj PREZENČNE.

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, minimálne 3 dni pred konaním seminára.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies