všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Vybrané problémy účtovníctva a zdaňovania neziskových organizácii a občianskych združení v roku 2022

Prihlásiť sa
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 14.11.2022)
Prednášajúci:

Ing. Jana Vršková – pracovníčka Ministerstva financií SRodboru legislatívy a metodiky účtovníctva so zameraním na tvorbu a úpravy postupov účtovania pre  neziskové organizácie

Ing. Michaela Vidová – pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru priamych daní, so zameraním na legislatívu zákona o dani z príjmov

Program:
 • Legislatívny rámec účtovníctva v neziskových účtovných jednotkách
  • právne predpisy
  • uplatnenie hospodárskeho roku
  • sústavy účtovníctva v neziskových účtovných jednotkách
 • Vybrané špecifické účtovné prípady v neziskových účtovných jednotkách
  • vklady zriaďovateľov
  • bezodplatne nadobudnutý dlhodobý majetok, bezodplatne prijaté zásoby
  • finančné dary a príspevky z podielu zaplatenej dane
  • verejná zbierka
  • dotácie a iné verejné zdroje
  • osobitné náklady a výnosy, dobrovoľnícka činnosť
  • účtovanie zaokrúhľovania pri platbách v hotovosti
  • účtovanie v účtovnej jednotke, ktorá má organizačné jednotky
  • tvorba a použitie fondov podľa osobitných predpisov a fondov zo zisku
 • Legislatívna úprava zdaňovania príjmov v neziskových organizáciách
  • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
  • zdaniteľné príjmy verzus príjmy oslobodené od zdanenia
  • príjmy plynúce z charitatívnej reklamy
  • uplatňovanie nákladov do daňových výdavkov
 • Asignácia dane
  • registrácia na prijímateľa asignovanej dane – podmienky a povinnosti neziskovej organizácie
  • možnosť a lehota použitia asignovanej dane
  • povinnosť zverejňovania použitia asignovanej dane v Obchodnom vestníku
  • sankcie za porušenie podmienok pri asignácii dane
  • nezisková organizácia v pozícii poskytovateľa asignovanej dane – podmienky a spôsob poskytnutia asignovanej dane
Harmonogram:

Záznam v dĺžke 4:17 h

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam z webinára dostupný po dobu 90 dní.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies