všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


VIDEOŠKOLENIE: Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Prihlásiť sa
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Mária Horváthová

- odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľských subjektov, audítorka - členka SKAu a Metodickej komisie účtovných štandardov SKAu. Dlhoročná lektorka odborných seminárov a autorka mnohých článkov za oblasť účtovníctva

Program:

1. Digitalizácia účtovníctva

  • elektronizácia účtovníctva od 1. 2022
  • listinná podoba a elektronická podoba účtovného záznamu
  • náležitosti účtovného dokladu
  • požiadavky na účtovné záznamy, proces ich spracovania, podpisovania
  • transformácia účtovného záznamu z listinnej podoby na elektronickú a opačne
  • overenie účtovnej závierky a daňová kontrola, povinnosti účtovnej jednotky pri predkladaní účtovnej dokumentácie
  • uchovávanie účtovnej dokumentácie a možnosti prevodu do elektronického archívu bez povinnosti zaručenej konverzie

2. Rozšírenie dokumentov predkladaných do verejnej časti registra účtovných závierok a ostatné zmeny vo vzťahu k dokumentom predkladaným do registra účtovných závierok
3. Výročná správa neziskových organizácií
4. Zmeny pri ukladaní pokút za porušenie povinnosti podľa zákona o účtovníctve
5. Diskusia

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 24,00 €
Poplatok bez DPH: 20,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies