všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Nehnuteľnosti – daňové povinnosti spojené s vlastníctvom, predajom a prenájmom nehnuteľností

Seminár sa už uskutočnil
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 2.6.2022)
Prednášajúci:

Ing. Dagmar Bednáriková – daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb SKDP, autorka odborných článkov a publikácií

 

Program:

Lektorka sa zameriava na poskytnutie základného prehľadu daňových povinností spojených s obstaraním, držbou, prenájmom a predajom nehnuteľnosti s osobitným zreteľom aj na problematiku fyzických osôb.

 1. Obstaranie a ocenenie nehnuteľnosti
   • Deň nadobudnutia nehnuteľnosti – zmluvný prevod, vlastná výstavba, prechod vlastníckeho práva
   • Ako správne oceniť nehnuteľnosť s ohľadom na spôsob obstarania

  2. Daň z príjmu a prenájom nehnuteľnosti

   • Daňové povinnosti spojené s prenájmom nehnuteľnosti
   • Prenájom nehnuteľnosti, kedy sa zaradí/nezaradí do obchodného majetku
   • Osobitosti výpočtu základu dane a dane z príjmu z prenájmu, možnosti uplatnenia daňových výdavkov
   • Technické zhodnotenie a opravy vykonané nájomcom na prenajatej nehnuteľnosti
   • Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľností umiestnených na území SR plynúcich daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou
   • Praktické príklady, poukázanie na chyby
 1. Daň z príjmu a prevod/prechod nehnuteľnosti
   • Daňové povinnosti spojené s príjmom z predaja nehnuteľnosti, uplatňovanie daňových výdavkov
   • Oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti:
      • všeobecne po splnení „časového testu“ fyzickou osobou
      • nadobudnutej dedením
      • nadobudnutej resp. vydanej oprávnenej osobe podľa „reštitučných zákonov“
   • Daňové výdavky verzus nedaňové výdavky spojené s prevodom/prechodom nehnuteľnosti, možnosť uplatnenia daňových odpisov, prerušenie odpisovania, technické zhodnotenie a opravy nehnuteľnosti
   • Zdanenie príjmov z predaja rozostavanej stavby
   • Zdanenie príjmov plynúcich z predaja nehnuteľnosti v BSM 
 1. Daň z pridanej hodnoty - základy uplatnenia DPH pri predaji a prenájme nehnuteľnosti
   • Výklad pojmov zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť, definičné vymedzenie nehnuteľností pre účely zákona o DPH
   • Oslobodenie od dane pri prenájme nehnuteľnosti, ubytovacie služby, sadzby DPH
   • Osoba povinná platiť daň z pridanej hodnoty pri prevode nehnuteľností, ako postupovať pri prevode nehnuteľnosti
   • Registračná povinnosť – povinná, dobrovoľná, zákonná
   • Povinnosti pri prenájme a predaji nehnuteľnosti z pohľadu DPH
   • DPH a dodanie nehnuteľnosti určenej na bývanie
   • DPH a nehnuteľnosť s podstatnou rekonštrukciou
   • Prenos daňovej povinnosti pri dodaní nehnuteľností
   • 54 zákona o DPH – úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku v prípade predaja a nájmu nehnuteľnosti 
 1. Daň z nehnuteľnosti
   • Všeobecná charakteristika - predmet dane, vznik daňovej povinnosti, zdaňovacie obdobie, lehoty na podanie daňového priznania, splatnosť dane
   • Predaj nehnuteľnosti na prelome rokov
   • Daň z nehnuteľností a spoluvlastníci
   • Tlačivá 
 1. Diskusia – možnosť klásť lektorke otázky na webinári alebo zaslať vopred e-mailom
Harmonogram:

Záznam v dĺžke 3:03 h

Poplatok s DPH: 30,00 €
Poplatok bez DPH: 25,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam z webinára dostupný po dobu 90 dní.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies