všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Kompletný výklad zákona o DPH

Prihlásiť sa
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 28.09.2022)
Prednášajúci:

Mgr. Mojmír Beňo
Ministerstvo financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným zameraním na zákon o dani z pridanej hodnoty. Zastupuje Slovenskú republiku vo Výbore EÚ pre DPH, ktorý sa zaoberá otázkami uplatňovania práva EÚ v oblasti DPH. Niekoľko rokov pôsobil na rôznych pozíciách vo Finančnej správe SR. Má bohaté lektorské skúsenosti pre tuzemské (SKDP, SKAU a pod.), aj zahraničné subjekty. Je taktiež autorom početných odborných článkov a publikácií.

Program:
  1. DPH – charakteristika dane a predmet dane – dodanie tovaru, dodanie služby, nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu a dovoz tovaru
  2. Zdaniteľná osoba a pojem ekonomická činnosť
  3. Registračné konania v zákone o DPH – registrácia platiteľa dane, registrácia z titulu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, registrácia z titulu prijatia/poskytnutia služby, oznamovacia povinnosť platiteľa dane
  4. Zdaniteľné obchody a miesto zdaniteľných obchodov –jednotlivé typy zdaniteľných obchodov, problematika zložených plnení, osobitné pravidlá pri zdaniteľných obchodoch zahŕňajúcich poukazy, pravidlá určenia miesta  zdaniteľných obchodov
  5. Daňová povinnosť a základ dane – vznik daňovej povinnosti pri jednotlivých druhoch zdaniteľných obchodov, určenie základu dane, skutočnosti ovplyvňujúce opravu základu dane a vykonanie opravy základu dane,
  6. Oslobodenie od dane – oslobodenia od dane bez/s nárokom
Harmonogram:

1. časť záznamu v dĺžke 6:12 h

2. časť záznamu v dĺžke 6:20 h

Poplatok s DPH: 120,00 €
Poplatok bez DPH: 100,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam z webinára dostupný po dobu 90 dní.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830, alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE.
 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies