všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


VIDEOŠKOLENIE Daňové priznanie FO za rok 2021, praktický príklad typ B, zmeny ZDP 2022

Seminár sa už uskutočnil
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Miroslava Brnová

Program:

1. Prehľad zmien v tlačivách DP A, B
2. Príjmy ovplyvňujúce podanie daňového priznania

 • pandemické dotácie a ich vplyv na základ dane
 • daňová strata
 • rozsah zdaniteľných príjmov a v tej súvislosti
  • status mikrodaňovníka
  • sadzba dane 15%
 • uplatňovanie pandemických výdavkov v súvislosti s COVIDOM
 • prípadová štúdia na vyplnenie tlačiva DP typ B

3. Vybrané zmeny ovplyvňujúce zdanenie príjmov v roku 2021

 • Novely ZDP č. 76/2021 Z. z. a poslanecká novela ZDP – zmeny v oblasti stravovania o hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku, finančný príspevok na stravu, poslanecké návrhy na úpravu, zmeny v oblasti stravovania
 • č. 257/2021 Z. z. – daňový bonus na vyživované dieťa a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 • č. 310/2021 Z. z. – antibyrokratický zákon

4. Zmeny s účinnosťou od roku 2022

 • oslobodenie v príjmov zo závislej činnosti v úhrne do 500 € za zdaňovacie obdobie
 • oznamovanie výšky a splatnosti preddavkov správcom dane
 • č. 215/2021 Z. z. – zavedenie režimu podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit) a oslobodenie príspevkov v rámci kurzarbeit
Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 30,00 €
Poplatok bez DPH: 25,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830 alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZEsfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies