všetky novinkyNovinky


Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek
Termín: 7.12.2016
Prednášajúci:

Ing. Jana Vršková

- Ministerstvo financií SR

Program:
  • Účtovné povinnosti pre neziskovú účtovnú jednotku v súvislosti s koncom účtovného obdobia

Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh, inventarizácia, závierkové a upravujúce závierkové účtovné prípady, opravné položky, rezervy, účty časového rozlíšenia, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene, zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov roku 2016, zisťovanie základu dane.

  • Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva

Uzatváranie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky. Súčasti účtovnej závierky - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky.

  • Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva

Uzatváranie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky. Súčasti účtovnej závierky - výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch.

  • Povinnosť auditu a vypracovania výročnej správy

Kedy má nezisková organizácia povinnosť auditu a vyhotovenia výročnej správy, obsah výročnej správy.

  • Zverejňovanie účtovných dokumentov

Povinnosti pri ukladaní účtovnej závierky, výročnej správy a správy audítora do registra účtovných závierok podľa jednotlivých  typov neziskových účtovných jednotiek. Ďalšie povinnosti podľa jednotlivých druhov neziskových organizácií.

Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Ďalší termín: 14.2.2017sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK