všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Novela zákona o DzP účinná od 1.1.2020

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Novela zákona o DzP účinná od 1.1.2020
Termín: 28.11.2019
Prednášajúci:

Ing. Mária Murínová

- Špecialistka a odborníčka na daň z príjmov právnických osôb. Odborné skúsenosti a vedomosti získané z práce v súkromnej sfére a Finančnej správe zúročuje vo svojom terajšom pôsobení  na Ministerstve financií SR.

 

Ing. Zdenka Kováčová

- Manažérka pre projekty, sféra, a. s., odborníčka na daň z príjmov, audítorka – členka SKAU, dlhoročná lektorka a autorka odborných článkov

Program:

1. Daňový status mikrodaňovníka od 1.1.2021

 • definícia
 • zvýhodnené daňové odpisy
 • zvýhodnená tvorba OP k pohľadávkam
 • odpočet daňovej straty

2. zmeny v registrácii na daň z príjmov od 1.1.2021


3. nezdaniteľná časť základu dane a daňový bonus


4. zmena definície vkladu od 1.1.2020

 • väzba na výplatu podielov na zisku, uplatňovanie výdavkov
 • vstupná cena finančného majetku podľa § 25a
 • preceňovanie CP ako súčasť základu dane

5. oslobodenie príjmu z predaja akcií a obchodných podielov

 • väzba na jednoduchú spoločnosť na akcie

6. daňové výdavky po zaplatení od 1.1.2020


7. zmeny v tvorbe OP k pohľadávkam a rezerv

 • odpis a postúpenie pohľadávky podľa premlčanosti pohľadávky
 • zmluvné pokuty, úroky z omeškania od 1.1.2020
 • daňový odpis pohľadávky v nadväznosti na zákon č.233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní
 • rezerva na lesnú pestovnú činnosť od 1.1.2020

8. novácia záväzku a jej vplyv na základ dane podľa § 17 ods. 32

9. doprava a ubytovanie zamestnancov

 • doprava zamestnancov od 1.1.2021

10. bezodplatné odovzdanie potravín ako daňový výdavok od 1.1.2020


11. podpora elektromobility


12. zmeny v uplatňovaní odpočtu na výskum a vývoj od 1.1. 2019 a od 1.1.2020


13. odpočet daňovej straty od 1.1.2020


14. zmena sadzby dane a jej vplyv na platenie preddavkov na daň z príjmov

 • spôsob určenia sadzby dane
 • zmeny v spôsobe výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti
 • zmeny v platení preddavkov na daň

15. zaokrúhľovanie od 1.1.2020


16. podiel zaplatenej dane


17. zahraničie

 • hybridné nesúlady – implementácia smernice Rady (EÚ) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami
 • zmeny u daňovníka nezmluvného štátu (nespolupracujúceho) podľa § 2 písm. x)
 • rozšírenie zdrojov príjmu nerezidenta (§ 16)

18. rôzne

 • zrušenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov – zákon č. 385/2018 Z. z.
 • novela Obchodného zákonníka v nadväznosti na daň z príjmov
Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK