všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Dvojdňový seminár – Kompletný výklad zákona o DPH

Prihlásiť sa
Termín: 28.-29.9.2022
Prednášajúci:

Mgr. Mojmír Beňo - Ministerstvo financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným zameraním na zákon o dani z pridanej hodnoty. Zastupuje Slovenskú republiku vo Výbore EÚ pre DPH, ktorý sa zaoberá otázkami uplatňovania práva EÚ v oblasti DPH.  Niekoľko rokov pôsobil na rôznych pozíciách vo Finančnej správe SR. Má bohaté lektorské skúsenosti pre tuzemské (SKDP, SKAU a pod.), aj zahraničné subjekty. Je taktiež autorom početných odborných článkov a publikácií.

 

Program:

 

28.09.2022

 • DPH – charakteristika dane a predmet dane – dodanie tovaru, dodanie služby, nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu a dovoz tovaru
 • Zdaniteľná osoba a pojem ekonomická činnosť
 • Registračné konania v zákone o DPH – registrácia platiteľa dane, registrácia z titulu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, registrácia z titulu prijatia/poskytnutia služby, oznamovacia povinnosť platiteľa dane
 • Zdaniteľné obchody a miesto zdaniteľných obchodov –jednotlivé typy zdaniteľných obchodov, problematika zložených plnení, osobitné pravidlá pri zdaniteľných obchodoch zahŕňajúcich poukazy, pravidlá určenia miesta zdaniteľných obchodov
 • Daňová povinnosť a základ dane – vznik daňovej povinnosti pri jednotlivých druhoch zdaniteľných obchodov, určenie základu dane, skutočnosti ovplyvňujúce opravu základu dane a vykonanie opravy základu dane,
 • Oslobodenie od dane – oslobodenia od dane bez/s nárokom na odpočítanie dane

                          

29.09.2022

 • Odpočítanie dane, oprava a úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku (IM) – vznik práva na odpočítanie dane, hmotnoprávne a formálne podmienky, pomerné odpočítanie dane, oprava odpočítanej dane, definícia investičného majetku na účely zákona o DPH, úprava odpočítanej dane pri IM z titulu zmeny účelu a/alebo rozsahu použitia IM
 • Osobitné úpravy uplatňovania dane – osobitná úprava pre cestovné kancelárie, osobitná úprava pre obchodovanie s použitým tovarom, osobitná úprava – investičné zlato, osobitná úprava OSS, osobitná úprava cash accounting
 • Osoby povinné platiť daň - určenie osôb povinných platiť daň, daňový zástupca pri dovoze tovaru, osobitný spôsob úhrady dane,
 • Povinnosti osôb povinných platiť daň – záznamy, fakturačné pravidlá, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti, kontrolný výkaz, nadmerný odpočet, súhrnný výkaz
 • Zrušenie registrácie

 

Harmonogram:

28.09.2022
08:30 – 09:00 Registrácia
09:00 – 10:30 Prednáška
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 12:15 Prednáška
12:15 – 13:00 Obed
13:00 – 14:30 Prednáška
14:30 – 14:15 Prestávka
14:45 – 16:15 Prednáška

29.09.2022
09:00 – 10:30 Prednáška
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 12:15 Prednáška
12:15 – 13:00 Obed
13:00 – 14:30 Prednáška
14:30 – 14:15 Prestávka
14:45 – 16:15 Prednáška

 

Poplatok s DPH: 276,00 €
Poplatok bez DPH: 230,00 €
Poplatok zahŕňa:

V cene je zahrnutý vstup na dvojdňový seminár, materiály ku školeniu, občerstvenie, obedy a večera formou bufetu a aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

Hotel & Spa Resort Kaskady
Letecká 19, 962 31, Sliač – Sielnica, Slovensko

Poznámka:

Cena semináru
Vstup na dvojdňový seminár s ubytovaním

 • pri rezervácii do 30.6.2022 – 230 €/ bez DPH, 276 € s DPH
 • pri rezervácii do 31.8.2022 – 250 €/ bez DPH, 300 € s DPH
 • pri rezervácii po 01.09.2022 – 270 €/ bez DPH, 324 € s DPH

 

Ubytovanie
Ubytovanie si účastníci hradia sami. Účastníci semináru majú možnosť využiť zľavu na ubytovanie zadaním promo kódu SFERA 2022.
Cena ubytovania v závislosti od typu izbu:

 • Jednolôžková izba Lux - 90,00 € s DPH /noc
 • Dvojlôžková izba Lux- 123,00 € s DPH /noc
 • Jednoizbový apartmán Lux - 135,00 € s DPH /noc
 • Jednoizbový apartmán Prestige - 285 € s DPH /noc

Zľavu na ubytovanie je možné uplatniť zadaním promo kódu: SFERA 2022 a to priamo na rezervačnom oddelení hotela, email: rezervacie@hotelkaskady.sk , telefón: 045/53 000 26.

Seminár sa koná v rámci momentálne platných pandemických opatrení.

 

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies