všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Dvojdňový online webinár: Vybrané ustanovenia zákona o dani z pridanej hodnoty

Prihlásiť sa
Názov: Dvojdňový online webinár: Vybrané ustanovenia zákona o dani z pridanej hodnoty
Termín: 1. 6. + 8. 6. 2021
Prednášajúci:

Ing. Martin Ťažký

– metodik Finančného riaditeľstva SR pre oblasť dane z pridanej hodnoty

Program:

2-dňový seminár je určený pre všetkých (ekonómov, účtovníkov a daniarov), zameraný na rozšírenie a prehĺbenie vedomostí pri aplikácii jednotlivých ustanovení zákona o DPH v praxi, s poukázaním na riešenie vzniknutých konkrétnych situácií

1. časť - Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch - 1. 6. 2021

1. Dodanie tovaru

 • predmet dane, určenie miesta dodania tovaru (§ 2, §8, § 13, § 14)

2. Vznik daňovej povinnosti

 • pri dodaní tovaru, prijatí platby vopred, opakovaných dodávkach energií (§ 19 ods. 1 , 3, 4)

3. Dodanie tovaru v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti

 • predaj tovaru v SR zahraničnou osobou, predaj poľnohospodárskych plodín, výrobkov zo železa a ocele, uvádzanie v DP a KV (§ 69 ods. 2, 12)

4. Dodanie tovaru do iného členského štátu, do tretieho štátu oslobodené od dane

 • podmienky, dôkazy, uvádzanie v DP a v SV (§ 43, § 47)

5. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

 • predmet dane, miesto nadobudnutia, vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v DP a KV (§ 2, § 11, § 17, § 20, § 69 ods. 6)

6. Trojstranný obchod, posudzovanie reťazových obchodov

 • miesto nadobudnutia, určenie pohyblivej dodávky, uvádzanie v DP a KV (§ 17, § 45, § 13a, § 69 ods.7)

7. Dodanie a nájom nehnuteľností

 • úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku (§ 38, § 54)

8. Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

 

2. časť - Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch – 8. 6. 2021

1. Dodanie služieb, predmet dane, určenie miesta dodania služieb

 • služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, prepravné služby (§ 2, § 9, § 15, § 16)

2. Vznik daňovej povinnosti pri dodaní služieb

 • pri prijatí platby vopred, pri opakovane dodávaných službách, pri obstaraných službách (§ 19 ods. 2, 4, 6)

3. Dodanie služieb v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti

 • služby dodané zahraničnými osobami, stavebné práce, uvádzanie v DP a KV (§ 69 ods. 2, 3, 12 písm. j/)

4. Základ dane a jeho opravy

 • súvisiace náklady zahrňované do základu dane, opravy základu dane, oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke, uvádzanie v DP, v KV v SV (§ 22, § 25, § 25a)

5. Fakturácia

 • povinnosť vyhotovenia faktúry, zjednodušená faktúra, opravná faktúra, „vyúčtovacia faktúra pri energiách“ (§ 71 - § 75)

6. Odpočítanie dane, oprava odpočítanej dane

 • podmienky odpočítania dane, odpočet z došlých faktúr z minulého roka, uvádzanie v DP, KV (§ 49 - § 51, § 53, § 53b)

7. Kontrolný výkaz

 • stručný prehľad vyplňovania jednotlivých častí kontrolného výkazu, chyby pri podaní KV a dodatočného KV (§ 78a)

8. Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

Harmonogram:

09:00 – 10:20 - prednáška
10:20 – 10:30 - prestávka
10:30 – 11:45 - prednáška
11:45 – 12:30 - obed. prestávka
12:30 – 14:30 - prednáška

Poplatok s DPH: 100,00 €
Poplatok bez DPH: 83,33 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na obidva dni online webinára pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

V prípade záujmu o jednodňový webinár, 1. časť alebo 2. časť, kliknite na jeden z dolu uvedených linkov.

1. 6. 2021 - 1. časť online webinára Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch

8. 6. 2021 - 2. časť online webinára Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK