všetky novinky Novinky

všetky články Články


DPH - Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi (II. Séria - NOVÉ PRÍKLADY!!!)

Seminár sa už uskutočnil
Názov: DPH - Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi (II. Séria - NOVÉ PRÍKLADY!!!)
Termín: 19.9.2018
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy

- spoločnosť PKF TAX, s.r.o., daňová poradkyňa SKDP, člen metodicko-legislatívnej komisie SKPD pre DPH, asistent audítora SKAu. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty.

Program:

Pokračovanie Vami obľúbeného seminára, ktorý je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH na ďalších príkladoch z praxe, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní DPH a ďalších chýb a problémov v oblasti DPH.

Ako sa týchto chýb vyvarovať, vo väzbe na súvisiace právne predpisy vám na príkladoch vysvetlí odborná lektorka, odborníčka na dane Ing. Soňa Ugróczy.

1. Pravidlá pre určenie miesta dodania vybraných služieb (§ 15 a § 16), vykazovanie prijatých služieb v daňovom priznaní – napr. stavebné práce dodané subdodávateľsky zahraničnými spoločnosťami v SR, prepravné služby medzi zdaniteľnými osobami, nájom dopravných prostriedkov, služby na hnuteľnom majetku – oprava auta, poradenské služby prijate z EU/z tretej krajiny zdaniteľnou osobou (prepočet základu dane na EUR) a iné

2. Pravidlá refakturácie z pohľadu zákona o DPH (najčastejšie typy refakturácií, rozlíšenie prechodná položka vs. refakturácia)

3. Vznik daňovej povinnosti § 19 (vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovarov a služieb, fakturácia nájomného a súvisiacich energií, škoda, márna jazda/stojné, opakovane a čiastočne dodaných plneniach, prijaté a poskytnuté preddavky na tovary a služby z/do EÚ, preddavky na tovar s montážou, plnenia v reverscharge a iné)

4. Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu § 20, vykazovanie v kontrolnom výkaze

5. Ako preukázať oslobodenia od dane pri intrakomunitárnom dodaní tovaru § 43 (praktické skúsenosti z daňových kontrol)

6. Reťazové obchody (priraďovanie prepravy, ako správne určiť pohyblivú a nepohyblivú dodávku)

7. Odpočet DPH z rekonštrukcie budovy a jej následný predaj (informácia aj k pripravovanej zmene v tejto oblasti)

8. Zmena pravidiel oslobodenia prepravných služieb pri dovoze a vývoze – špedičné spoločnosti, dopravcovia

9. Odpočítanie dane podľa § 49 a uplatnenie práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH (priama a bezprostredná súvislosť, pravidlá odpočítania dane pri rôznych druhoch plnení, odpočítanie DPH pri kúpe hmotného majetku poskytnutého na súkromné účely zamestnancom, vecné a časové podmienky pre uplatnenie práva odpočítania dane, prenájmy od materskej spoločnosti a povinnosť vykonania zrážkovej dane a iné) 

10. Oprava základu dane § 25 (čo sa považuje a čo nepovažuje za opravu základu dane, kedy a kde vykazovať dobropisy, ťarchopisy v daňovom priznaní)

11. Rozšírenie pravidiel cestovnej kancelárie § 65 na všetky zdaniteľné osoby pri obstaraní služieb cestovného ruchu (napr. ubytovanie, preprava pre obchodných partnerov, teambulding a iné)

12. Pozor na elektronické faktúry

13. Oprava nesprávne aplikovaného režimu prenesenia daňovej povinnosti § 69 ods. 12 ZDPH (najmä po zrušení limitu 5 000 eur od 1.1.2018) – stručná informácia

14. Diskusia

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25 pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10 teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 15:00 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK