všetky novinky Novinky

všetky články Články


Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2018

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2018
Termín: 13.2.2019
Prednášajúci:

Ing. Michaela Vidová

- Sekcia daňová a colná, Odbor priamych daní, Ministerstvo financií SR

Program:
 1. Právna úprava daňových priznaní
 • povinnosť podania daňového priznania
 • lehota na podanie daňového priznania a možnosť predĺženia lehoty
 • druhy daňových priznaní a spôsob ich podania
 • zdaňovacie obdobie
 • preddavky na daň platené do lehoty na podanie daňového priznania a vyrovnanie celoročnej dane
 1. Legislatívne zmeny platné a účinné od 1. 1. 2018 a 1. 1. 2019 s vplyvom na vyplňovanie tlačiva daňového priznania
 1. Výklad jednotlivých oddielov a riadkov tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb platného k 1.1.2018
 • stručný prehľad najdôležitejších zmien tlačiva
 • pripočítateľné a odpočítateľné položky od výsledku hospodárenia
 • úprava základu dane závislých osôb vrátane – transferové oceňovanie a dokumentácia k nemu
 • nepeňažný príjem prenajímateľa pri vykonaní technického zhodnotenia alebo opráv na prenajatom majetku
 • výdavky daňovo uznané len po zaplatení
 • odpisy hmotného a nehmotného majetku – prerušenie odpisovania, osobitosti pri nájme osobných automobilov
 • tvorba opravnej položky, odpis a postúpenie pri pohľadávkach
 • tvorba rezerv
 • výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety
 • úroky súvisiace s podkapitalizáciou
 • úprava základu dane o položky naviazané na vyčíslený základ dane – členské príspevky, duálne vzdelávanie, sponzorské v športe, zápis osobného vozidla do evidencie
 • odpočet daňovej straty
 • odpočet výdavkov na výskum a vývoj
 • zápočet daňovej licencie
 • stanovenie platenia preddavkov na nasledujúce zdaňovacie obdobie
 1. Súvislý príklad na vyplnenie daňového priznania
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30 pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30 teplý obed

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK