Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Zamestnanecké benefity z pohľadu dane z príjmov

  Dátum a čas
  Miesto
  Archív
  Lektor

  Ing. Miroslava Brnová

  Ministerstvo financií SR

  špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov fyzických osôb

  Viac o lektorovi

  Program

  Definícia zamestnanca a zamestnávateľa

  1. definícia špeciálne určená a posudzovaná pre účely zákona č. 595/2023 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)
  2. porovnanie s definíciou podľa Zákonníka práce
  3. vzťah posúdenia súvislosti vyplácaných príspevkov napr. zo štátneho rozpočtu voči dosahovaným príjmom zo závislej činnosti

  Druhy príjmov zo závislej činnosti + určenie čiastkového základu dane

  1. peňažný aj nepeňažný príjem – ocenenie
  2. príjmy z pracovnoprávnych a obdobných vzťahov
  3. konatelia, spoločníci, odmeny za výkon funkcie
  4. ostatné

  Daňové súvislosti medzi zamestnávateľom poskytovanými povinnými a dobrovoľnými plneniami

  1. pozícia vyplácaných/poskytovaných plnení z pohľadu daňových výdavkov a príjmov zamestnancov
  2. aplikácia § 19 ods. 1 ZDP vo vzťahu k daňovým výdavkom zamestnávateľa

  Plnenia určené osobitnými predpismi

  1. strava
  2. cestovné náhrady
  3. príspevok na rekreácie
  4. plnenia podľa zákona o BOZP
   • rekondičné pobyty, rehabilitačné pobyty, kondičné rehabilitácie a preventívna zdravotná starostlivosť
   • ochranné pracovné pomôcky
  5. náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia pre zamestnávateľa
  6. poistné, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca

  Dobrovoľné plnenia – zamestnanecké benefity

  1. daňovo zvýhodnené - napr. doprava, ubytovanie, vzdelávanie, poskytovanie auta aj na súkromné účely, zamestnanecké akcie a obchodné podiely po splnení zákonom určených podmienok, poskytovanie majetku zamestnávateľa aj na súkromné účely zamestnanca [aplikácia ustanovenia § 19 ods. 2 písm. t) ZDP]
  2. daňovo nezvýhodnené – možnosť
   • uplatnenia § 19 ods. 1 ZDP zo strany zamestnávateľa napr. parkovné, nepracovné stretnutia pracovného kolektívu (vianočné večierky), poskytovanie rôznych „benefitových“ kartičiek a poukazov,
   • využitia 500 eurového oslobodenia pri nepeňažných plneniach.

  Harmonogram

  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 11:45 prednáška
  11:45 - 12:30 obed
  12:30 - 14:00 prednáška
  14:00 - 14:15 prestávka
  14:15 - 15:00 prednáška

  Poznámka

  Prihlasovacie údaje, materiály a organizačné pokyny posielame pracovný deň pred konaním webinára.

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, minimálne 3 dni pred konaním webinára.

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Mohlo by vás zaujímať

  Novela zákona o DPH

  Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo MF SR, odbor nepriamych daní

  1. Zmeny v zákone o DPH týkajúce sa štatútu platiteľa DPH a registrácie    • Nové pravidlá nadobudnutia štatútu platiteľa DPH a registrácia platiteľa DPH    • Nové zákonné postupy pri oneskorenej r...

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Vybrané aspekty pracovného práva z pohľadu teórie a praxe

  JUDr. Radoslava Lichnovská je vedúcou advokátkou pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave
  Mgr. Soňa Filipová je advokátskou koncipientkou a členkou pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave.

  Seminár organizujeme v spolupráci s advokátskou kanceláriou Taylor Wessing v Bratislave. Odmeňovanie v pracovnoprávnych vzťahoch Na čo sa pripraviť v súvislosti s transpozíciou smernice o transp...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.