Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

  Osobná účasť
  Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, videzáznam zo semináru, občerstvenie, elektronické vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer
  65,00 €
  Prihlásiť sa
  Online
  Vstup na webinár pre 1 osobu, študijné materiály, videozáznam zo semináru, elektronické vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer
  55,00 €
  Prihlásiť sa
  Lektor

  JUDr. Tomáš Buzinger

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

  pôsobí ako hlavný štátny radca na Právnom odbore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde sa dlhodobo špecializuje na právne zastupovanie v súdnych konaniach o náhradu škody zo zodpovednosti za výkon verejnej moci. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti.

  Viac o lektorovi

  Program

  1. Podstata samosprávy
  2. Členenie obce a názvy ulíc
  3. Samosprávne kompetencie obce
   • Originálna pôsobnosť
   • Prenesený výkon štátnej správy
  1. Orgány obce a ich vzťah
   • Sistačné oprávnenie starostu voči prijatým uzneseniam obecného zastupiteľstva
   • Odmeňovanie starostu a poslancov obce
  1. Uznesenia zastupiteľstva a rokovací poriadok
   • Pozastavenie výkonu uznesenia miestneho zastupiteľstva
   • Tajné hlasovanie
   • Rokovací poriadok
  1. Všeobecne záväzné nariadenie obce
   • nezákonnosť a nesprávny úradný postup
   • Nálezy ústavného súdu SR
  1. Rozsah zodpovednosti
  2. Regresná náhrada
  3. Ústredná evidencia
  4. Prednosta obecného úradu – postavenie, činnosť a zodpovednosť
  5. Hlavný kontrolór – predpoklady na výkon funkcie a kontrolná činnosť
  6. Miestne referendum

  Harmonogram

  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 11:45 prednáška
  11:45 - 12:00 prestávka
  12:00 - 13:00 prednáška

  Poznámka

  Organizačné pokyny a materiály rozposielame deň pred konaním seminára.

  Otázky, ktoré chcete mať zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Miesto konania

  sféra, a.s.

  Twin City A, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

  Komfortné prostredie taktiež vplýva na kvalitu vzdelávania, preto sú naše školiace priestory vybavené modernou technikou, regulovanou klimatizáciou, ergonomickými stoličkami, zásuvkami pri každom mieste a internetovým pripojením. Dizajn miestnosti je navrhnutý v čistých líniách a v minimalistickom štýle bez rušivých elementov. 

  Počas prestávok v rámci seminárov si každý účastník môže vychutnať čerstvú kávu pri panoramatickom výhľade na Bratislavu. Príďte si vyskúšať kvalitu seminárov sféra a zistiť na vlastnej koži, že u nás je vždy jedinečná atmosféra.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.