Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Webinár: Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti v kontexte cezhraničných vzťahov

  Dátum a čas
  Miesto online
  Archív
  Lektor

  Ing. Dana Slivková, PhD.

  Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie metodiky medzinárodného zdaňovania

  Program

  1. Posudzovanie rezidencie FO na daňové účely
  2. Vydávanie potvrdení o daňovej rezidencii
  3. Spôsob zdaňovania príjmov zo ZČ
  4. Povinnosti zamestnávateľa
  5. Vydávanie potvrdení o zaplatení dane
  6. Zdaňovanie príjmov zo ZČ plynúcich rezidentom a nerezidentom zo zdrojov na území SR a zo zahraničia
  7. Vymedzenie predmetu dane v zákone o dani z príjmov
  8. Vymedzenie práva na zdanenie podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
  9. Medzinárodný prenájom pracovnej sily
  10. Spôsob alokácie príjmov zo ZČ medzi dva a viac štátov
  11. Zdaňovanie príjmov plynúcich zamestnancom po skončení pracovného pomeru
  12. Zamedzenie dvojitému zdaneniu
  13. Zdaňovanie príjmov za prácu vykonávanú v mieste bydliska
  14. Zdaňovanie manažérov pre viac podnikov vo viacerých štátoch
  15. Pravidlá pre zdaňovanie „odídencov“
  16. Príklady

  Harmonogram

  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 11:45 prednáška
  11:45 - 12:30 obed
  12:30 - 14:00 prednáška
  14:00 - 14:15 prestávka
  14:15 - 15:00 prednáška

  Poznámka

  Prednáška bude dostupná iba v ONLINE forme.

  Otázky, ktoré chcete mať na webinári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.