Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2022

  Dátum a čas
  Miesto online
  Archív
  Lektor

  Ing. Mária Horváthová

  Ministerstvo financií SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva, audítorka, členka SKAu

  Program

   

  1. Aktuálne zmeny  zákonov a ich  vplyv na účtovníctvo v roku 2022.
  2. Prehľad vybraných účtovných prípadov podľa položiek súvahy a výkazu ziskov a strát.
  3. Inventarizácia majetku, záväzkov  a vlastného imania. Doloženie zostatkov účtov,  normy úbytkov, stratné, manko. Protokol o likvidácii zásob.
  4. Závierkové účtovné operácie pri zostavení účtovnej závierky, príprava podkladov na vypracovanie daňového priznania.  Závierkové položky – nevyfakturované dodávky, rezervy, časové rozlíšenie, prepočet cudzej meny na euro, opravné položky, kontrola správnosti účtovníctva vo vzťahu k položkám účtovnej závierky, účtovanie splatnej a odloženej dani z príjmov.
  5. Veľkostné skupiny účtovných jednotiek  a ich povinnosti vykazovať položky účtovnej závierky.
  6. Poznámky k účtovnej závierke.
  7. Zverejňovanie účtovnej závierky, schválenie účtovnej závierky.
  8. Archivácia účtovnej dokumentácie, digitalizácia účtovníctva.

  Harmonogram

  09:00 – 10:20 prednáška
  10:20 – 10:30 prestávka
  10:30 – 11:45 prednáška
  11:45 – 12:30 prestávka
  12:30 – 13:30 prednáška
  13:30 – 13:40 prestávka
  13:40 – 14:30 prednáška

  Poznámka

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830. Otázky, ktoré chcete mať na webinári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, avšak najneskôr 5 dní pred konaním webináru.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.