Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Webinár: Pohľadávky a záväzky v podvojnom účtovníctve a najčastejšie chyby v praxi

  Dátum a čas
  Miesto online
  Archív
  Lektor

  Ing. Mária Cvečková, CA:

  audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

  Program

    • Právne vymedzenie pohľadávok a záväzkov ako východisko pre účtovné zobrazenie


  POHĽADÁVKY

    • Pohľadávky a ich členenie – podľa druhov, podľa splatnosti
    • Oceňovanie pohľadávok v účtovníctve
    • Vznik a preukaznosť pohľadávok vo väzbe na zákon o účtovníctve, fakturácia vo väzbe na DPH
    • Splatnosť pohľadávok
    • Úroky z omeškania
    • Účtovanie pohľadávok, význam analytickej evidencie
    • Obchodné pohľadávky a zľavy (rabaty, skontá, bonusy), dobropisy, reklamácie
    • Pohľadávky v cudzej mene
    • Pohľadávky zmenkové, eskont
    • Preddavky ako pohľadávky
    • Pohľadávky voči zamestnancom a inštitúciám SP a ZP
    • Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu
    • Pohľadávky voči podnikom v skupine
    • Pohľadávky daňové a z titulu dotácií
    • Iné pohľadávky
    • Zabezpečenie pohľadávok – ručenie, záložné právo, zabezpečovací prevod práva, zabezpečenie zmenkou;
    • Zápočet pohľadávok a záväzkov
    • Odpis pohľadávok, postúpenie pohľadávok
    • Daňový pohľad na pohľadávky a ich ocenenie (opravné položky)


  ZÁVÄZKY

    • Záväzky a ich členenie – podľa druhov, podľa splatnosti
    • Oceňovanie záväzkov
    • Vznik a preukaznosť záväzkov
    • Splatnosť záväzkov
    • Pohľadávky z obchodného styku, dobropisy
    • Záväzky v cudzej mene
    • Zmenkové záväzky, eskontný úver
    • Prijaté preddavky ako záväzky, preddavky v cudzej mene
    • Účtovanie záväzkov, význam analytickej evidencie
    • Záväzky voči zamestnancom a inštitúciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia
    • Rezervy
    • Úvery a prijaté pôžičky
    • Odpis, prevzatie záväzkov, pristúpenie k záväzku
    • Záväzky voči spoločníkom a združeniu
    • Záväzky voči podnikom v skupine
    • Záväzky z titulu daní a dotácií
    • Iné záväzky
    • Dlhodobé záväzky – úvery, leasing, dodávateľský úver, ďalšie
    • Rôzne/otázky/odpovede

  Harmonogram

  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 11:45 prednáška
  11:45 - 12:30 obed
  12:30 - 14:00 prednáška
  14:00 - 14:15 prestávka
  14:15 - 15:00 prednáška

  Poznámka

  Otázky, ktoré chcete mať na webinári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.