Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Webinár: Daň z motorových vozidiel za rok 2022

  Dátum a čas
  Miesto online
  Archív
  Lektor

  Ing. Jana Fülöpová

  Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, odborníčka a metodička na daň z motorových vozidiel, venuje sa publikačnej a lektorskej činnosti v odbore dane z motorových vozidiel a správnych poplatkov

  Program

  1. Rekapitulácia jednotlivých ustanovení zákona, zameranie sa na vznik a zánik daňovej povinnosti
    • predmet zdanenia, posúdenie podmienok pre zdanenie vozidla
    • základ dane – rozlíšenie pre skupiny vozidiel: elektromobil, osobné, úžitkové a autobus
    • oslobodenie od dane – zánik oslobodenia od dane
    • vzťah daňovník a vozidlo, nájomca, zamestnávateľ
    • zdaňovacie obdobie, ročné, iné ako ročné zdaňovacie obdobie,
    • platenie preddavkov na daň, zánik platenia preddavkov na daň
    • zápis v daňovom priznaní
  2. Ročná sadzba dane
    • použitie prílohy č. 1 pre všetky vozidlá okrem vozidiel, ktorými sú ťahače a návesy
    • použitie prílohy č. 1a výlučne pre vozidlá ťahače a návesy
  3. Úprava ročnej sadzby dane, postup úpravy ročnej sadzby dane na účely výpočtu dane a na účely výpočtu predpokladanej dane
    • v závislosti od veku vozidla
    • bez použitia kritéria veku vozidla
    • v závislosti od toho, či ide o použitie hybridného motorového vozidla alebo od druhu použitého alternatívneho paliva vo vozidle
    • v závislosti od použitia vozidla v kombinovanej doprave
  4. Príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2022, výpočet predpokladanej dane
    • zápis údajov v daňovom priznaní
  5. Preddavky na daň
    • platenie preddavkov na daň, určenie platenia preddavkov na daň inak; možnosti

  Harmonogram

  09:00 – 10:20 - prednáška
  10:20 – 10:40 - prestávka
  10:40 – 12:10 - prednáška

  Poznámka

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.