Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Webinár: Cestovné náhrady v roku 2023

  Dátum a čas
  Miesto online
  Archív
  Lektor

  Ing. Ľuboslava Minková 

  Špecialistka a odborníčka v oblasti legislatívy zákona o cestovných náhradách. Dlhoročná pracovníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, lektorka odborných seminárov pre verejnosť.

  Program

  1. Legislatívny rámec – stručná väzba na iné právne predpisy
  2. Všeobecná charakteristika zákona - pôsobnosť, kontrola, poradenstvo, druhy náhrad, úrovne aplikácie, osobný rozsah, právne úkony/skutočnosti, pri ktorých sa cestovné náhrady poskytujú
  3. Základné pojmy – pracovná cesta, pravidelné pracovisko, rodina zamestnanca, zamestnanec, zamestnávateľ
  4. Priebeh/etapy pracovnej cesty – príprava na pracovnú cestu, výkon práce, vyúčtovanie pracovnej cesty
  5. Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu - súhlas zamestnanca, doba trvania
  6. Podmienky pracovnej cesty – účel podmienok, forma, spôsob, rozsah, prerušenie pracovnej cesty
  7. Poskytovanie preddavku (povinnosť zamestnávateľa, žiadosť zamestnanca, spôsob, mena)
  8. Náležitosti cestovného príkazu – podmienky a vyúčtovanie pracovnej cesty
  9. Náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste

    • cestovné výdavky, ubytovacie výdavky, potrebné vedľajšie výdavky, cestovné výdavky za cestu k návšte rodiny, iné a vyššie náhrady
    • stravné v príkladoch - výpočet, krátenie stravného, neposkytnutie stravného

  10. Náhrady pri zahraničnej ceste

    • cestovné výdavky, ubytovacie výdavky, potrebné vedľajšie výdavky, komerčné poistenie, povinné/odporúčané očkovanie, náhrady náhradyza cestu k návšteve rodiny, iné a vyššie náhrady
    • stravné v príkladoch - výpočet, krátenie stravného, neposkytnutie stravného
    • vreckové v príkladoch - výpočet

  11. Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel v príkladoch - podmienky používania cestných motorových vozidiel, podklady pre výpočet, výpočet
  12. Uznávanie výdavkov – preukázateľnosť, paušálna suma, bez preukázania
  13. Vyúčtovanie a splatnosť náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)
  14. Ostatné pracovnoprávne inštitúty a cestovné náhrady (dočasné pridelene, vyslanie, vznik pracovného pomeru, cesta v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce)
  15. Vzory tlačív (cestovný príkaz, pravidelné pracovisko, dohoda o použití cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, dohoda o použití cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa), vzor výpočtu paušálnej sumy (zdôvodnenie, kalkulácia, príklady)

  Harmonogram

  08:00 - 09:00 registrácia
  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 11:45 prednáška
  11:45 - 12:45 obed
  12:45 - 14:15 prednáška
  14:15 - 14:30 prestávka
  14:30 - 15:30 prednáška

  Poznámka

  K dispozícii je aj prezenčná forma seminára

  Otázky, ktoré chcete mať na webinári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.