Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch

  Dátum a čas
  Archív
  Lektor

  Ing. Martin Ťažký

  Finančné riaditeľstvo SR

  Špecialista a odborník v oblasti dane z pridanej hodnoty, dlhoročný pracovník Finančného riaditeľstva SR, lektor Finančného riaditeľstva SR pre oblasť DPH

  Viac o lektorovi

  Program

  Dvojdňový seminár zameraný na vybrané ustanovenia zákona o DPH. K dispozícii sú aj jednotlivé dni osobitne, online forma aj osobná účasť.

   

  30.5.2024   Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch

   I. Časť prednášky – dodávky služieb

  1/ Miesto dodania služieb (základy – bez ktorých to nejde...)
  určenie miesta dodania pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť, pri vzdelávacích službách, pri preprave tovaru, pri elektronických službách, príklady služieb dodaných v zahraničí medzi slovenskými podnikateľmi – rôzne kombinácie (§ 15, § 16, § 16a)

  2/ Vznik daňovej povinnosti pri dodaní služieb
  pri prijatí platby vopred, pri opakovane dodávanej službe - nájomného, pri obstaraných službách prepravy tovaru (§ 19 ods. 2, 4, 6)

  3/ Dodanie služieb v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti
  stavebné práce, služby dodané zahraničnými osobami – identifikovanými resp. neidentifikovanými pre daň, možnosti odpočítania dane v takých prípadoch, uvádzanie v DP a KV (§ 69 ods. 2, 3, 12 písm. j/)

  4/ Povinnosti osoby registrovanej podľa § 7a zákona
  registrácia, príklady dodania služieb do iného členského štátu, podávanie súhrnného výkazu, príklady „samozdanenia“ pri prijatí služieb z iného členského štátu („Bolt, Booking“), časté chyby osôb registrovaných podľa § 7a

  5/ Nájom nehnuteľností
  uplatnenie daňového režimu v závislosti od nájomcu, nájom bytu, úprava odpočítanej dane podľa § 54 v nadväznosti na poskytnutý nájom (§ 38 ods. 3, § 38 ods. 5, § 54)

  6/ Poskytovanie ubytovania odídencom a zdaňovanie príspevku za ubytovanie
  (určenie dňa dodania služby pre správny odvod DPH)

  7/ Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

   

  6.6.2024   Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch   

  II. Časť prednášky – dodávky tovaru realizované platiteľom DPH alebo pre platiteľa DPH

  1/ Miesto dodania tovaru (základy – bez ktorých to nejde)
  pri dodávkach tovaru spojených s prepravou, pri dodaní tovaru s inštaláciou a montážou, pri dodaní tovaru bez prepravy, pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ (§ 13, § 14, § 16a,)

  2/ Vznik daňovej povinnosti
  pri dodaní tovaru, prijatí platby vopred, pri opakovaných dodávkach energií, pri ich refakturáciách (§ 19 ods. 1, 3, 4)

  3/ Dodanie tovaru v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti
  predaj tovaru v SR zahraničnou osobou – identifikovanou resp. neidentifikovanou pre daň -, možnosti odpočítania dane v takých prípadoch, dodávky tovaru medzi slovenskými platiteľmi dane s prenosom daňovej povinnosti a uvádzanie týchto transakcií v DP a KV (§ 69 ods. 2, 3, 12)

  4/ Dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane
  podmienky oslobodenia od dane, dôkazy, uvádzanie v DP a v SV (§ 43)

  5/ Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
  miesto nadobudnutia tovaru, určenie dátumu vzniku daňovej povinnosti v rôznych prípadoch nákupu, uvádzanie v DP a v KV (§ 11, § 17, § 20, § 69 ods. 6)

  6/ Trojstranný obchod, posudzovanie reťazových obchodov, príklady rôznych obchodov
  podmienky trojstranného obchodu, určenie pohyblivej dodávky, príklady na zorientovanie sa v reťazových obchodoch, uvádzanie v DP a KV ( § 45, § 13a, § 69 ods.7)

  7/ Dovoz tovaru z tretieho štátu
  podmienky odpočítania dane zaplatenej pri dovoze tovaru + prípady, kedy nie je možné odpočítať daň platiteľom pri dovezenom tovare, spôsoby dovozu tovaru z tretích štátov (vyclenie v SR, vyclenie v členskom štáte) a s nimi spojené uplatňovanie DPH platiteľom dane pri dovezenom tovare, uvádzanie v DP a KV (§ 18, § 49, § 51 § 48 ods. 3, § 11 ods. 8, § 69 ods. 6)

  8/ Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

  Harmonogram

  08:00 - 09:00 registrácia
  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 11:45 prednáška
  11:45 - 12:45 obed
  12:45 - 14:15 prednáška
  14:15 - 14:30 prestávka
  14:30 - 15:30 prednáška

  pre oba dni platí rovnaký harmonogram

  Poznámka

  Prihlasovacie údaje, materiály a organizačné pokyny posielame pracovný deň pred konaním seminára.

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, minimálne 3 dni pred konaním seminára.

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Miesto konania

  sféra, a.s.

  Twin City A, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

  Komfortné prostredie taktiež vplýva na kvalitu vzdelávania, preto sú naše školiace priestory vybavené modernou technikou, regulovanou klimatizáciou, ergonomickými stoličkami, zásuvkami pri každom mieste a internetovým pripojením. Dizajn miestnosti je navrhnutý v čistých líniách a v minimalistickom štýle bez rušivých elementov. 

  Počas prestávok v rámci seminárov si každý účastník môže vychutnať čerstvú kávu pri panoramatickom výhľade na Bratislavu. Príďte si vyskúšať kvalitu seminárov sféra a zistiť na vlastnej koži, že u nás je vždy jedinečná atmosféra.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  DPH a Daň z príjmov v roku 2024

  Ing. Soňa Ugróczy daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.
  Ing. Peter Horniaček MF SR, oddelenie dane z FO a PO

  Zvýhodnená cena "early bird" za seminár platí do polnoci 1.7.2024, využite jedinečnú zľavu.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.