Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Vybrané problémy účtovníctva a zdaňovania neziskových organizácii a občianskych združení v roku 2023

  Archív
  Lektor

  Ing. Michaela Vidová

  Ministerstva financií SR, odbor priamych daní, so zameraním na legislatívu zákona o dani z príjmov
  Viac o lektorovi
  Lektor

  Ing. Jana Vršková

  Ministerstvo financií SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva so zameraním na tvorbu a úpravy postupov účtovania pre neziskové organizácie
  Viac o lektorovi

  Program

  1. Legislatívny rámec účtovníctva v neziskových účtovných jednotkách
  - právne predpisy,
  - sústavy účtovníctva v neziskových účtovných jednotkách.
  2. Novela postupov účtovania pre neziskové účtovné jednotky (v legislatívnom procese) – úprava postupov účtovania v týchto oblastiach
  - verejná zbierka – zjednodušenie pri účtovaní verejnej zbierky pokiaľ bola použitá v rovnakom účtovnom období ako bola organizovaná,
  - bezodplatne nadobudnuté zásoby, ak je ich suma významná,
  - obstaranie alebo predaj elektronicky dodávanej služby, elektronickej knihy alebo elektronickej periodickej publikácie,
  - výnosy z reklamy,
  - zaokrúhľovanie výslednej sumy uhrádzanej v hotovosti,
  - zálohované jednorazové obaly,
  - účtovanie pri zlúčení, splynutí, rozdelení a zrušení neziskovej účtovnej jednotky s likvidáciou.
  3. Vybrané špecifické účtovné prípady v neziskových účtovných jednotkách
  - bezodplatne nadobudnutý dlhodobý majetok,
  - finančné dary a príspevky z podielu zaplatenej dane,
  - dotácie a iné verejné zdroje,
  - osobitné náklady a výnosy, dobrovoľnícka činnosť,
  - tvorba a použitie fondov podľa osobitných predpisov a fondov zo zisku.
  4. Základné princípy zdaňovania príjmov daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (neziskových organizácií)
  - vymedzenie neziskových organizácií na účely zákona o dani z príjmov
  - osobitné vymedzenie predmetu dane neziskových organizácii
  - oslobodené a zdaniteľné príjmy neziskových organizácií
  - charitatívna reklama
  - možnosť uplatnenia daňových výdavkov
  5. Asignácia dane
  - podmienky registrácie na prijímateľa asignovanej dane v roku 2023
  - možnosť a lehota použitia asignovanej dane
  - povinnosť zverejňovania použitia asignovanej dane v Obchodnom vestníku
  - poskytnutie asignovanej dane neziskovou organizáciou

  Harmonogram

  08:00 - 09:00 registrácia
  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 11:45 prednáška
  11:45 - 12:45 obed
  12:45 - 14:15 prednáška
  14:15 - 14:30 prestávka
  14:30 - 15:30 prednáška

  Poznámka

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, minimálne 3 dne pred konaním seminára.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Miesto konania

  sféra, a.s.

  Twin City A, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

  Komfortné prostredie taktiež vplýva na kvalitu vzdelávania, preto sú naše školiace priestory vybavené modernou technikou, regulovanou klimatizáciou, ergonomickými stoličkami, zásuvkami pri každom mieste a internetovým pripojením. Dizajn miestnosti je navrhnutý v čistých líniách a v minimalistickom štýle bez rušivých elementov. 

  Počas prestávok v rámci seminárov si každý účastník môže vychutnať čerstvú kávu pri panoramatickom výhľade na Bratislavu. Príďte si vyskúšať kvalitu seminárov sféra a zistiť na vlastnej koži, že u nás je vždy jedinečná atmosféra.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.