Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Vybrané aspekty pracovného práva z pohľadu teórie a praxe

  Archív
  Lektor

  JUDr. Radoslava Lichnovská

  je vedúcou advokátkou pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave

  Vedúca advokátka pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave. V rámci svojej advokátskej praxe zastupuje klientov v konaniach pred súdmi Slovenskej republiky v individuálnych pracovnoprávnych sporoch, zúčastňuje sa v mene klientov kolektívnych vyjednávaní so zástupcami odborových organizácii, podieľa sa na tvorbe najrozličnejších pracovnoprávnych dokumentov, a poskytuje zamestnávateľom i zamestnancom ďalšie strategické poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Má niekoľkoročné skúsenosti s lektorskou činnosťou pre zamestnávateľov.

  Viac o lektorovi
  Lektor

  Mgr. Soňa Filipová

  je advokátskou koncipientkou a členkou pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave.

  Advokátska koncipientka a členka pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave. V rámci svojej praxe poskytuje klientom poradenstvo v najrozličnejších oblastiach pracovného práva, vrátane založenia, zmien a skončenia pracovného pomeru, pracovného času, odmeňovania zamestnancov, inšpekcie práce, sporovej agendy či imigračných záležitostí.

  Viac o lektorovi

  Program

  Seminár organizujeme v spolupráci s advokátskou kanceláriou Taylor Wessing v Bratislave.

  1. Odmeňovanie v pracovnoprávnych vzťahoch
  • Na čo sa pripraviť v súvislosti s transpozíciou smernice o transparentnosti odmeňovania? Dôsledky transpozície smernice pre zamestnávateľov a zamestnancov
  • Ako predchádzať diskriminácii pri odmeňovaní zamestnancov?
  • Čo je to mzda a čo sa za mzdu nepovažuje
  • Ako správne upraviť odmeňovanie prostredníctvom variabilných zložiek mzdy
  • Čo všetko možno zamestnancom zraziť zo mzdy a za akých podmienok?
  • Postrehy týkajúce sa aktuálnych tém plynúcich z rozhodovacej praxe súdov v oblasti pracovného práva
   • Kedy je daná povinnosť zamestnávateľa preplatiť zamestnancom okuliare?
   • Ako správne vypočítať dobu trvania pracovného pomeru za účelom posúdenia vzniku nároku na odstupné?
  1. Home office a jeho dopady na zamestnancov a zamestnávateľov - aktuálne výzvy a praktické otázky
  • Možnosť zamestnávateľa nariadiť home office a právo zamestnanca na home office v aktuálnej situácii
  • Deliace kritériá medzi pravidelným a príležitostným home office. Prečo je to dôležité?
  • Vybrané špecifiká výkonu práce na home office
   • Praktické aspekty dohody o home office
   • Doba trvania dohody o home office
   • Miesto výkonu práce na home office a problematické aspekty
   • Evidencia pracovného času
   • BOZP počas home office
  1. Pracovná zmluva a jej praktické nastavenie s ohľadom na informačnú povinnosť zamestnávateľa
  • Práca „na skúšku“ – je možné overiť si schopnosti a zručnosti zamestnanca pred nástupom do práce?
  • Aké sú dopady novely Zákonníka práce účinnej od 01.11.2022 na obsah pracovnej zmluvy?
  • Čo musí byť obsahom informačného dokumentu? Ako, komu a kedy ho poskytnúť?
  • Aké sú možné alternatívy postupu zamestnávateľa?
  1. Konanie v mene zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch
  • Kto je oprávnený konať v mene zamestnávateľa?
  • Zastúpenie zamestnávateľa na základe plnej moci vs. poverenie zamestnanca – ako správne aplikovať tieto inštitúty v praxi?
  • Postavenie prokuristu v pracovnoprávnych vzťahoch. Napĺňa inštitút prokúry požiadavky zastúpenia v zmysle § 9 zákonníka práce?

  Harmonogram

  08:00 - 09:00 registrácia
  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 11:45 prednáška
  11:45 - 12:45 obed
  12:45 - 14:15 prednáška
  14:15 - 14:30 prestávka
  14:30 - 15:30 prednáška

  Poznámka

  Prihlasovacie údaje, materiály a organizačné pokyny posielame pracovný deň pred konaním seminára.

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, minimálne 3 dni pred konaním seminára.

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Miesto konania

  sféra, a.s.

  Twin City A, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

  Komfortné prostredie taktiež vplýva na kvalitu vzdelávania, preto sú naše školiace priestory vybavené modernou technikou, regulovanou klimatizáciou, ergonomickými stoličkami, zásuvkami pri každom mieste a internetovým pripojením. Dizajn miestnosti je navrhnutý v čistých líniách a v minimalistickom štýle bez rušivých elementov. 

  Počas prestávok v rámci seminárov si každý účastník môže vychutnať čerstvú kávu pri panoramatickom výhľade na Bratislavu. Príďte si vyskúšať kvalitu seminárov sféra a zistiť na vlastnej koži, že u nás je vždy jedinečná atmosféra.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňové a nedaňové výdavky u PO v roku 2024

  Ing. Peter Horniaček MF SR, oddelenie dane z FO a PO

  Daňové a nedaňové výdavky: daňové súvisiace s povinnosťou ich úhrady podľa osobitných predpisov, na pracovné a sociálne podmienky, starostlivosť o zdravie, na reklamu, na duálne vzdelávanie, na spo...

  Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch

  Ing. Martin Ťažký Finančné riaditeľstvo SR

  Dvojdňový seminár zameraný na vybrané ustanovenia zákona o DPH. K dispozícii sú aj jednotlivé dni osobitne, online forma aj osobná účasť.

  Kompletný výklad zákona o DPH

  Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo MF SR, odbor nepriamych daní

  Deň prvý: 1. Charakteristika DPH:      1.1. Čo je to vlastne daň z pridanej hodnoty?2. Predmet dane     2.1. Analýza podmienok kedy jednotlivé transakcie podliehajú DPH a kedy nie3. Zdaniteľná osob...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.