všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenia


Cena za VIDEOŠKOLENIE zahŕňa 

  • materiály k webináru a
  • prístup k videoškoleniu po dobu 90 dní od prijatia úhrady.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na vzdelavanie@sfera.sk


Aktuálne

Videoškolenie: Transpozícia smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a zmeny v oblasti tepelnej energetiky

Termín: celoročne

Prednášajúci: JUDr. Rastislav Hanulák,Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o., partner a advokát so špecializáciou na  spotrebiteľské prá...

Videoškolenie: Posledné zmeny v daňovom poriadku a proces daňovej kontroly

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová, špecialistka a odborníčka Ministerstva financií SR na oblasť daňového poriadku, v minulosti pôsobila ako metodička...

Videoškolenie: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť fyzické osoby

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej kom...

Videoškolenie: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť právnické osoby

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legisl...

Videoškolenie: Transpozícia zimného energetického balíka EÚ do slovenskej právnej úpravy a nadväzujúce zmeny právnych predpisov

Termín: celoročne

Prednášajúci: JUDr. Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o., partner a advokát so špecializáciou na  spotrebiteľské pr...

Videoškolenie: Vybrané problémy účtovníctva a zdaňovania neziskových organizácii a občianskych združení v roku 2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Jana Vršková – pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru legislatívy a metodiky účtovníctva so zameraním na tvorbu a úpravy pos...

Videoškolenie: Zákazková výroba (§ 30)

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné...

Videoškolenie: Daňový pohľad na cenné papiere z pohľadu fyzickej osoby

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Miroslava Brnová Ministerstvo financií Slovenskej republiky Odbor priamych daní

Videoškolenie: Prvý audit v spoločnosti

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné...

Videoškolenie: Zákon o účtovníctve

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné...

Videoškolenie: Kompletný výklad zákona o DPH

Termín: celoročne

Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo Ministerstvo financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným zameraním na ...

Videoškolenie: Výstavba nehnuteľností na predaj

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné...

Videoškolenie: Nehnuteľnosti – daňové povinnosti spojené s vlastníctvom, predajom a prenájmom nehnuteľností

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková – daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej kom...

Videoškolenie: Vybrané časti zákona o dani z príjmov, najčastejšie chyby a dopyty daňových subjektov

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legis...

Videoškolenie: Daň z pridanej hodnoty 2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugrócz...

Videoškolenie: Zamestnanecké benefity 2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová – špecialistka v oblasti dane z príjmov, dlhoročne pôsobila ako metodička a lektorka Finančného riaditeľstva...

Videoškolenie: Daňová asignácia - kto a za akých podmienok môže získať podiel zaplatenej dane, účel a spôsob preukazovania použitia podielu zaplatene

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová - Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, špecialistka a metodička na daň z príjmov PO a oblasť daňových su...

Videoškolenie: Vlastné imanie obchodnej spoločnosti, kapitálové fondy a výsledky hospodárenia, pohľadávky a záväzky v skupine

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné...

Videoškolenie: Softvér z pohľadu účtovného a daňového

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legis...

VIDEOŠKOLENIE: Daň vyberaná zrážkou

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová - dlhoročná pracovníčka Finančného riaditeľstvo SR, metodička na daň z príjmov fyzických osôb. V súčasnosti...

VIDEOŠKOLENIE: Transferové oceňovanie, dokumentácia k TO na konkrétnom príklade

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Anna Fischerová, Ing. Zdenka Karak - Ministerstvo financií SR Ing. Anna Fischerová   - Ministerstvo financií SR, oddelenie dane ...

VIDEOŠKOLENIE: Hmotný a nehmotný majetok – účtovné a daňové odpisy

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, Ing. Zdenka Kováčová Ing. Mária Cvečková - audítorka, členka SKAu, lektorka účtovných semínárov Ing. Zdenka Kov...

VIDEOŠKOLENIE: Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje v účtovníctve výrobcu a distribútora

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová – odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľských subjektov na Ministerstve financií SR. Audítorka, členka SK...

VIDEOŠKOLENIE: Odpočet nákladov na výskum a vývoj, jeho uplatnenie v daňovom priznaní za rok 2021 a zmeny platné od 1.1.2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček – Ministerstvo financií SR Ing. Martin Gondár – konateľ spoločnosti SmarTech Solutions SK, s.r.o., zameriavajúcej...sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies