všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenia


Cena za VIDEOŠKOLENIE zahŕňa 

  • materiály k webináru a
  • prístup k videoškoleniu po dobu 90 dní od prijatia úhrady.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na vzdelavanie@sfera.sk


Aktuálne

Videoškolenie: Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie v daňovom priznaní

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 14.2.2023)

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ing. Martin Gondár Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a p...

Videoškolenie: Daňová závierka 2022 - zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2022 na praktickom príklade

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 27.1.2023)

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugrócz...

Videoškolenie: Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2022 v neziskových organizáciách

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 26.1.2023)

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová, Ing. Jana Vršková Ing. Michaela Vidová Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, špecialistka a metodička n...

Videoškolenie: Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 17.01.2023)

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legisl...

Videoškolenie: Novely daňových zákonov 2023

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 12.01.2023)

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugrócz...

Videoškolenie: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2022

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 10.1.2023)

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová Ministerstvo financií SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva, audítorka, členka SKAu

Videoškolenie: Novely Zákona o dani z príjmov od 1.1.2023

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 13.12.2022)

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legis...

Videoškolenie: Daň z motorových vozidiel za rok 2022

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 8.12.2022)

Prednášajúci: Ing. Jana Fülöpová Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, odborníčka a metodička na daň z motorových vozidiel, venuje sa publi...

Videoškolenie: Odložená daň

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 5.12.2022)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné...

Videoškolenie: Zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov PO – spoločná obsahová náplň

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 6.12.2022)

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legisl...

Videoškolenie: Zmeny v zákonoch o spotrebnej dani z minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 30.11.2022)

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová Ministerstvo financií SR, vedúca oddelenia spotrebných daní, lektorka odborných seminárov pre oblasť spotrebných ...

Videoškolenie: Transpozícia smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a zmeny v oblasti tepelnej energetiky

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 22.11.2022)

Prednášajúci: JUDr. Rastislav Hanulák,Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o., partner a advokát so špecializáciou na  spotrebiteľské prá...

Videoškolenie: Posledné zmeny v daňovom poriadku a proces daňovej kontroly

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 23.11.2022)

Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová, špecialistka a odborníčka Ministerstva financií SR na oblasť daňového poriadku, v minulosti pôsobila ako metodička...

Videoškolenie: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť fyzické osoby

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 24.11.2022)

Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej kom...

Videoškolenie: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť právnické osoby

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 10.11.2022)

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legisl...

Videoškolenie: Novela zákona o DPH

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 28.11.2022)

Prednášajúci: Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo - Ministerstvo financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným zam...

Videoškolenie: Transpozícia zimného energetického balíka EÚ do slovenskej právnej úpravy a nadväzujúce zmeny právnych predpisov

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 8.11.2022)

Prednášajúci: JUDr. Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o., partner a advokát so špecializáciou na  spotrebiteľské pr...

Videoškolenie: Vybrané problémy účtovníctva a zdaňovania neziskových organizácii a občianskych združení v roku 2022

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 14.11.2022)

Prednášajúci: Ing. Jana Vršková – pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru legislatívy a metodiky účtovníctva so zameraním na tvorbu a úpravy pos...

Videoškolenie: Zákazková výroba (§ 30)

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 24.10.2022)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné...

Videoškolenie: Daňový pohľad na cenné papiere z pohľadu fyzickej osoby

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 26.10.2022)

Prednášajúci: Ing. Miroslava Brnová Ministerstvo financií Slovenskej republiky Odbor priamych daní

Videoškolenie: Prvý audit v spoločnosti

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 10.10.2022)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné...

Videoškolenie: Zákon o účtovníctve

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 26.9.2022)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné...

Videoškolenie: Kompletný výklad zákona o DPH

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 28.09.2022)

Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo Ministerstvo financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným zameraním na ...

Videoškolenie: Výstavba nehnuteľností na predaj

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 7.11.2022)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné...

Videoškolenie: Nehnuteľnosti – daňové povinnosti spojené s vlastníctvom, predajom a prenájmom nehnuteľností

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 2.6.2022)

Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková – daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej kom...

Videoškolenie: Vlastné imanie obchodnej spoločnosti, kapitálové fondy a výsledky hospodárenia, pohľadávky a záväzky v skupine

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 16.6.2022)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné...sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies