Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Verejné obstarávanie v súčasnosti a po novom

  Archív
  Lektor

  Ing. Helena Polónyi

  – QA, s.r.o.

  Uznávaná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania a systémov manažérstva kvality. Bývalá členka skúšobných komisií pre Úrad pre verejné obstarávanie. Aktívne sa podieľa na tvorbe smerníc a legislatívy verejného obstarávania a publikačnej činnosti.

  Viac o lektorovi

  Program

  1. Aktuálne finančné limity zákaziek vyňatých spod aplikácie ZVO
  2. Zrušenie zákaziek s nízkou hodnotou
  3. Princípy VO
  4. Fázy procesu VO
  5. Ako správne určiť predpokladanú hodnotu zákazky
  6. Novinky a zásadné zmeny vyplývajúce z pripravovanej novely zákona o VO s účinnosťou od 1.7.2024
     • povinnosť riešiť konflikt záujmov
     • prípravné trhové konzultácie
     • zmeny zmlúv a ďalšie ustanovenia
     • zmena v používaní elektronických prostriedkov – možnosť využiť okrem elektronickej platformy aj iné elektronické prostriedky
  7. Zmeny v postupoch a povinnostiach pri podlimitných zákazkách
  8. Postupy pri obstarávaní osobitných služieb podľa prílohy č. 1 zákona
  9. Zmeny v bežnej dostupnosti
  10. Čo je obsahom dokumentácie pri zadávaní zákaziek
  11. Konflikt záujmov v zákazke s nízkou hodnotou
     • zmapovanie procesov verejného obstarávateľa súvisiace s prípravou a realizáciou verejného obstarávania
     • predchádzanie konfliktu záujmu
     • identifikácia zainteresovaných osôb vo väzbe na možnosti vzniku konfliktu záujmov
     • sledovanie, vyhodnocovanie konfliktu záujmov
     • uloženie zistených pozitívnych i negatívnych výsledkov konfliktu záujmov
  12. Potreba registrácie dodávateľa a jeho subdodávateľov v Registri partnerov verejného sektora (pri zmluvách nad 100.000 € bez DPH) a v elektronickej platforme
  13. Uzavretie zmluvy, resp. vystavenie objednávky v nadlimitných a podlimitných zákazkách – pravidlá, za akých môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom
  14. Vyhotovovanie a posudzovanie referencií, povinnosti verejného obstarávateľa, možnosť ich nahradenia vyhlásením dodávateľa o uskutočnení
  15. Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní – odborný garant fakultatívny
  16. Je povinnosťou verejného obstarávateľa spracovať interný akt verejného obstarávania (smernicu, príkaz, atď.) a Plán VO
  17. Zverejňovacie povinnosti v profile verejného obstarávateľa, súhrnné správy

  Harmonogram

  09:00 – 10:30 – Prednáška
  10:30 – 10:45 – Prestávka
  10:45 – 12:15 – Prednáška
  12:15 – 13:15 – Obed
  12:45 – 15:00 – Prednáška

  Poznámka

  Prihlasovacie údaje, materiály a organizačné pokyny posielame pracovný deň pred konaním seminára.

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať vopred, minimálne 3 dni pred konaním seminára.

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Miesto konania

  sféra, a.s.

  Twin City A, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

  Komfortné prostredie taktiež vplýva na kvalitu vzdelávania, preto sú naše školiace priestory vybavené modernou technikou, regulovanou klimatizáciou, ergonomickými stoličkami, zásuvkami pri každom mieste a internetovým pripojením. Dizajn miestnosti je navrhnutý v čistých líniách a v minimalistickom štýle bez rušivých elementov. 

  Počas prestávok v rámci seminárov si každý účastník môže vychutnať čerstvú kávu pri panoramatickom výhľade na Bratislavu. Príďte si vyskúšať kvalitu seminárov sféra a zistiť na vlastnej koži, že u nás je vždy jedinečná atmosféra.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.