Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Účtovná závierka podnikateľov k 31.12.2023

  Archív
  Lektor

  Ing. Mária Horváthová

  Ministerstvo financií SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva, audítorka, členka SKAU
  Viac o lektorovi

  Program

  1. Zmeny v účtovníctve podnikateľov v roku 2023
  • Oprava základu DPH a oprava odpočítanej DPH pri nevymožiteľných pohľadávkach; účtovné prípady účtovania DPH
  • Regulácia dodávky energie a plynu a štátna pomoc na podporu podnikov, účtovanie dotácie v roku 2023,
  • Reklama v roku 2023 v účtovníctve podnikateľa, pohľad DPH a zákona o dani z príjmov
  • Aktivácia nákladov na vývoj v kontexte s nákladmi na vývoj podľa zákona o dani z príjmov
  • Vnútropodnikové smernice pri digitalizácii účtovníctva, elektronická fakturácia, vyťažovanie faktúr, archivácia transformovanej účtovnej dokumentácie
  2. Zostavenie účtovnej závierky 2023
  • Inventarizácia jednotlivých druhov majetku a možnosti zahrnutia nevyužiteľného majetku do základu dane z príjmov
  • Oceňovanie pohľadávok a záväzkov v účtovnej závierke, vplyv na základ dane z príjmov
  • Zistené chyby v účtovníctve minulých období a ich účtovanie pri zostavení účtovnej závierky
  • Položky súvahy a výkazu ziskov a strát
  • Povinné informácie v poznámkach účtovnej závierky
  • Povinné zverejňovanie účtovnej závierky a výročnej správy, pokuty za nesplnenie povinnosti
  • Povinnosti vyplývajúce z noviel konkurzného práva (definícia predlženia, platobnej neschopnosti, krízy) z pohľadu zostavenej účtovnej závierky
  3. Diskusia

  Harmonogram

  08:00 - 09:00 registrácia
  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 11:45 prednáška
  11:45 - 12:45 obed
  12:45 - 14:15 prednáška
  14:15 - 14:30 prestávka
  14:30 - 15:30 prednáška

  Poznámka

  Prihlasovacie údaje, materiály a organizačné pokyny posielame pracovný deň pred konaním seminára.
  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, minimálne 3 dni pred konaním seminára.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Miesto konania

  sféra, a.s.

  Twin City A, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

  Komfortné prostredie taktiež vplýva na kvalitu vzdelávania, preto sú naše školiace priestory vybavené modernou technikou, regulovanou klimatizáciou, ergonomickými stoličkami, zásuvkami pri každom mieste a internetovým pripojením. Dizajn miestnosti je navrhnutý v čistých líniách a v minimalistickom štýle bez rušivých elementov. 

  Počas prestávok v rámci seminárov si každý účastník môže vychutnať čerstvú kávu pri panoramatickom výhľade na Bratislavu. Príďte si vyskúšať kvalitu seminárov sféra a zistiť na vlastnej koži, že u nás je vždy jedinečná atmosféra.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.