Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2023 v neziskových organizáciách

  Archív
  Lektor

  Ing. Michaela Vidová

  Ministerstva financií SR, odbor priamych daní, so zameraním na legislatívu zákona o dani z príjmov
  Viac o lektorovi
  Lektor

  Ing. Jana Vršková

  Ministerstvo financií SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva so zameraním na tvorbu a úpravy postupov účtovania pre neziskové organizácie
  Viac o lektorovi

  Program

  1. Účtovná uzávierka a účtovná závierka v neziskovej organizácii za rok 2023
  - inventúra a inventarizácia ako predpoklad preukázateľnosti účtovníctva,
  - doúčtovanie účtovných prípadov súvisiacich s rokom 2023,
  - zúčtovanie dotácií a iných verejných zdrojov,
  - opravné položky a rezervy, účty časového rozlíšenia,
  - vysporiadanie účtu Výsledok hospodárenia v schvaľovaní,
  - účtovanie opráv chýb minulých rokov.
  2. Vzorový príklad účtovania v neziskovej organizácii účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva s vyplnením výkazu účtovnej závierky
  - zaúčtované účtovné prípady v priebehu účtovného obdobia,
  - vyplnenie účtovnej závierky – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky.
  3. Povinnosti neziskovej organizácie – štatutárny audit, vyhotovenie výročnej správy a zverejňovanie účtovných dokumentov
  - povinnosť auditu a vyhotovenia výročnej správy,
  - obsah výročnej správy pre občianske združenia a cirkevné organizácie, ak majú povinný audit,
  - ukladanie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok podľa jednotlivých typov neziskových organizácií.
  4. Neziskové organizácie z pohľadu zákona o dani z príjmov
  - vymedzenie neziskových organizácií,
  - legislatívna úprava zdaňovania príjmov neziskových organizácií – vymedzenie príjmov, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane,
  - príjmy oslobodené od dane verzus zdaniteľné príjmy so zameraním na príjmy z hlavnej činnosti, príjmy z reklamy vrátane príjmov z charitatívnej reklamy, členské príspevky, príjmy z predaja a prenájmu majetku,
  - daňové výdavky – princípy uplatnenia,
  - asignácia dane z pohľadu prijímateľa aj poskytovateľa.
  5. Daňové priznanie k dani z príjmov neziskovej organizácie za rok 2023
  - povinnosť, lehota a spôsob podania daňového priznania,
  - tlačivo daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023,
  - riadky daňového priznania relevantné pre neziskové organizácie,
  - sadzba dane,
  - povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov.
  6. Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania v nadväznosti na vzorový príklad účtovania.
  7. Diskusia.

  Harmonogram

  08:00 - 09:00 registrácia
  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 11:45 prednáška
  11:45 - 12:45 obed
  12:45 - 14:15 prednáška
  14:15 - 14:30 prestávka
  14:30 - 15:30 prednáška

  Poznámka

  Prihlasovacie údaje, materiály a organizačné pokyny posielame pracovný deň pred konaním seminára.
  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, minimálne 3 dne pred konaním seminára.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Miesto konania

  sféra, a.s.

  Twin City A, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

  Komfortné prostredie taktiež vplýva na kvalitu vzdelávania, preto sú naše školiace priestory vybavené modernou technikou, regulovanou klimatizáciou, ergonomickými stoličkami, zásuvkami pri každom mieste a internetovým pripojením. Dizajn miestnosti je navrhnutý v čistých líniách a v minimalistickom štýle bez rušivých elementov. 

  Počas prestávok v rámci seminárov si každý účastník môže vychutnať čerstvú kávu pri panoramatickom výhľade na Bratislavu. Príďte si vyskúšať kvalitu seminárov sféra a zistiť na vlastnej koži, že u nás je vždy jedinečná atmosféra.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.