Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Spotrebná daň z elektriny, uhlia, zemného plynu – aktuálna legislatívna úprava a jej aplikácia v praxi

  Dátum a čas
  Miesto sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava
  Archív
  Lektor

  Ing. Zuzana Füleová,

  - dlhoročná odborníčka a metodička v problematike spotrebných daní a to nielen na úrovni slovenskej národnej, ale aj európskej legislatívy. V súčasnosti pracuje na Ministerstve financií Slovenskej republiky v pozícii vedúcej oddelenia spotrebných daní. Je skúsenou lektorkou v oblasti spotrebných daní.

  Program

  • spresnenie a doplnenie základných pojmov v zákone č. 609/2007 Z. z. v súvislosti s definíciami v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike, definovanie pojmov pre účely spotrebnej dane
  • zavedenie osobitných ustanovení v zákone č. 609/2007 Z. z. pre nabíjacie stanice na nabíjanie elektrických vozidiel
  • zavedenie ustanovenia v zákone č. 609/2007 Z. z. pre oslobodenie od spotrebnej dane z uhlia v prípade, ak dôjde k jeho zničeniu pri skladovaní alebo preprave (napr. pri požiari alebo prírodnej katastrofe)
  • úprava podmienok v zákone č. 98/2004 Z. z. na uplatnenie zníženej sadzby dane na motorový benzín z dôvodu nedostupnosti biopalív druhej generácie (pokročilé biopalivá)
  • umožnenie v zákone č. 98/2004 Z. z. užívateľskému podniku zákonným spôsobom zneškodniť znehodnotený daňovo zvýhodnený minerálny olej

  Harmonogram

  08:00 - 09:00 registrácia
  09:00 - 10:50 prednáška
  10:50 - 11:50 obed
  11:50 - 13:00 prednáška
  13:00 - 13:10 prestávka
  13:10 - 14:10 prednáška
  14:10 - 14:20 prestávka
  14:20 - 15:30 prednáška

  Poznámka

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

  V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.