Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Seminár: Transferové oceňovanie v roku 2023

  Dátum a čas
  Miesto sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava
  Archív
  Lektor

  Ing. Anna Fischerová, Ing. Zdenka Karak  

  Ing. Anna Fischerová  

  Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov fyzických a právnických osôb,

  Ing. Zdenka Karak       

  Ministerstvo financií SR, oddelenie pre legislatívu medzinárodného zdaňovania

  Program

  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZDP“)

  Novela zákona o dani z príjmov č. 496/2022 Z. z. zo 6. decembra 2022 zavádza nové pravidlá v súvislosti s transferovým oceňovaním, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2023.

  Program seminára je zameraný na významné zmeny v oblasti transferového oceňovania, a to:

   • Rozšírenie definície závislých osôb – spočítavanie podielov blízkych osôb podľa 2 písm. o) ZDP
   • Legislatívno-technická zmena úpravy základu dane z titulu transferového oceňovania - rozdelenie § 17 ods. 5 ZDP do samostatných bodov
   • Zavedenie „bezpečného prístavu“ pre transferové oceňovanie
   • Aktualizácia podmienok uznania nákladov vynaložených inou osobou podľa Smernice OECD o transferovom oceňovaní (2022)
   • Umožnenie korešpondujúcej úpravy (zníženia) základu dane v prípade stálej prevádzkarne
   • Akruálny princíp pri určení základu dane u daňového nerezidenta SR
   • Zosúladenie spôsobu určenia základu dane stálej prevádzkarne so súčasnou metodikou OECD
   • Zavedenie nového odkazu v ZDP na Smernicu OECD o transferovom oceňovaní
   • Úprava základu dane na hodnotu mediánu zistených nezávislých údajov pri daňovej kontrole (praktický príklad)
   • Terminologická aktualizácia pri metódach transferového oceňovania podľa najnovšej Smernice OECD o transferovom oceňovaní (2022)
   • Možnosť predložiť dokumentáciu transferového oceňovania v inom ako slovenskom jazyku
   • Nové usmernenie k dokumentácii transferového oceňovania č. MF/020061/2022-724

  Harmonogram

  08:00 - 09:00 registrácia
  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 12:30 prednáška

  Poznámka

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.