Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Seminár: Kompletný výklad zákona o DPH

  Dátum a čas
  Miesto sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava
  Archív
  Lektor

  Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo 

  Ministerstvo financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným zameraním na zákon o dani z pridanej hodnoty. Zastupuje Slovenskú republiku vo Výbore EÚ pre DPH, ktorý sa zaoberá otázkami uplatňovania práva EÚ v oblasti DPH.  Niekoľko rokov pôsobil na rôznych pozíciách vo Finančnej správe SR. Má bohaté lektorské skúsenosti pre tuzemské (SKDP, SKAU a pod.), aj zahraničné subjekty. Je taktiež autorom početných odborných článkov a publikácií.

  Program

  Prvý deň (7.6.2023)

  1.  Charakteristika DPH
    • Čo je to vlastne daň z pridanej hodnoty?
  1. Predmet dane
    • Analýza podmienok kedy jednotlivé transakcie podliehajú DPH a kedy nie
  1. Zdaniteľná osoba
  2. Registrácia pre DPH
    • Povinná registrácia za platiteľa dane
    • Dobrovoľná registrácia za platiteľa dane
    • Registrácia zo zákona
    • Registrácia zahraničných osôb
    • Iné registrácie pre daň
    • Registrácia skupiny
    • Osobitná oznamovacia povinnosť platiteľa dane
  1. Zdaniteľné obchody
    • Dodanie tovaru
    • Dodanie služby
    • Dodanie tovaru a poskytnutie služby pri použití poukazu
    • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ
    • Dovoz tovaru do tuzemska
  1. Miesto zdaniteľných obchodov
    • Miesto dodania tovaru + miesto dodania tovaru pri niektorých reťazových obchodoch v rámci EÚ
    • Miesto dodania služby (základné a osobitné pravidlá)
    • Miesto nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ
    • Miesto dovozu tovaru do tuzemska
  1. Daňová povinnosť
    • Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby (základné a osobitné pravidlá vzniku daňovej povinnosti)
    • Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ
    • Daňová povinnosť pri dovoze tovaru do tuzemska
  1. Základ dane a oprava základu dane
    • Základ dane pri dodaní tovaru a služby
    • Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
    • Základ dane pri dovoze tovaru do tuzemska
    • Oprava základu dane pri zrušení/vrátení dodania tovaru alebo služby a pri znížení/zvýšení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti
    • Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke 
  1. Sadzby dane, prepočet cudzej meny a zaokrúhľovanie dane

   

   Druhý deň (8.6.2023) 

  1. Oslobodenie od dane
    • Všeobecne o oslobodení dodania tovaru a služby od dane
    • Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru alebo služby bez nároku na odpočítanie DPH zo vstupných nákladov vynaložených na toto plnenie (s dôrazom na nehnuteľnosti)
    • Oslobodenie od dane pro dodaní tovaru alebo služby s nárokom na odpočítanie DPH
    • Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
    • Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru
    • Iné oslobodenia
  1. Odpočítanie DPH
    • Vznik práva na odpočítane dane
    • Uplatnenie práva na odpočítanie dane
    • Pomerné právo na odpočítanie dane z dôvodu použitia kúpených tovarov a služieb na účely zmiešanej ekonomickej činnosti platiteľa + pravidlá
    • Pomerné právo na odpočítanie dane z dôvodu použitia kúpených tovarov a služieb na ekonomickú činnosť a na iné účely
    • Oprava odpočítanej dane (z dôvodu opravy základu dane podľa § 25 a z dôvodu nezaplatenia protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby)
    • Úprava odpočítanej dane pi investičnom majetku
    • Vrátenie DPH zahraničným osobám

   

  Tretí deň (9.6.2023) 

  1. Osobitné úpravy uplatňovania DPH
    • Osobitná úprava pre cestovné kancelárie
    • Osobitná úprava pre dodanie použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností
    • Osobitná úprava pre dodanie investičného zlata
    • Služby, predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania – OSS
  1. Osoby povinné platiť daň
  2. Daňový zástupca pri dovoze tovaru
  3. Povinnosti osôb povinných platiť daň
    • Vedenie záznamov
    • Fakturačné pravidlá
    • Zdaňovacie obdobie
    • Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti
    • Kontrolný výkaz
    • Nadmerný odpočet + náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas kontroly
    • Súhrnný výkaz
  1. Zrušenie registrácie

   

  Harmonogram

  08:00 - 09:00 registrácia
  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 11:45 prednáška
  11:45 - 12:45 obed
  12:45 - 14:15 prednáška
  14:15 - 14:30 prestávka
  14:30 - 15:30 prednáška

  Poznámka

  Seminára sa môžete zúčastniť aj ONLINE

  Môžete požiadať o preplatenie nákladov na vzdelávanie pomocou štátneho projektu "Nestrať prácu - vzdelávaj sa". Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.