Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Seminár: Aktuálna právna úprava rozvoja OZE v SR - európska a národná legislatíva

  Dátum a čas
  Miesto sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava
  Archív
  Lektor

  doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Lenka Balog Ferenčáková

  doc. JUDr. Boris Balog, PhD

  Generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva Ministerstva hospodárstva SR.  Spoluautor komentáru k zákonu o energetike, zákonu o tepelnej energetike a zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov.

  Mgr. Lenka Balog Ferenčáková

  Riaditeľka odboru energetickej a surovinovej politiky Ministerstva hospodárstva SR.

  Program

  1. Transpozícia smernice EP a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a jej požiadavky do právneho poriadku SR:
    • zákon č. 363/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a VÚ KVET,
    • zákon č. 256/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike.
  2. Súvisiaca sekundárna legislatíva
  3. Nariadenie Rady (EÚ) 2022/2577 z 22. decembra 2022, ktorým sa stanovuje rámec na urýchlenie zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov.
  4. Stav revízie smernice EP a Rady (EÚ) 2018/2001 (RED III).
  5. Aktuálne návrhy legislatívnych úprav v NR SR.
  6. Diskusia.

  Harmonogram

  13:00 - 14:30 Prednáška
  14:30 - 14:45 Prestávka
  14:45 - 16:00 Prednáška
  16:00 - 16:30 Diskusia

  Poznámka

  Seminára sa môžete zúčastniť aj ONLINE

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.