Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Pripravovaná reforma systému podpory OZE a KVET

  Dátum a čas
  Miesto Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
  Archív
  Lektor

  JUDr. Rastislav Hanulák

  - Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o., advokát, intenzívne sa venuje právnemu poradenstvu v oblasti energetiky

  Program

  • Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach po novele účinnej od 28.6.2017
  • Pripravovaná novelizácia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a VÚ KVET (dopady na súčasných účastníkov systému podpory, návrh systému podpory po 1.1.2018)
  • Pripravovaná novelizácia zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike (s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2018)
  • Pripravovaná novelizácia vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá trhu v elektroenergetike a plynárenstve (s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2018)
  • Novela vyhlášky ÚRSO č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti cenovej regulácie v tepelnej energetike a vyhlášky ÚRSO č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti cenovej regulácie v elektroenergetike

  Harmonogram

  08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:50 prestávka, občerstvenie
  10:50 - 12:30 pokračovanie prednášky
  12:30 - 13:00 diskusia
  13:00             obed

  Poznámka

  Mohlo by vás zaujímať

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.