Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Online webinár: Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2021

  Dátum a čas
  Miesto Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.
  Archív
  Lektor

  Ing. Monika Adamíková

  - metodička Finančného riaditeľstva SR pre oblasť účtovníctva. Je autorkou viacerých publikácií a odborných článkov na tému účtovníctva, ako aj lektorkou odborných seminárov pre verejnosť.

  Program

  1. Zmeny v účtovných predpisoch na rok 2021 a zmeny v osobitných predpisoch a ich vplyv na účtovanie

  • Zmeny v postupoch účtovania
   • účtovanie prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov
   • účtovanie zníženia DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke + ďalšie otázky súvisiace s účtovaním DPH
   • ostatné zmeny (goodwill pri zlúčení, účtovanie finančnej garancie)
  • Zmeny v Zákonníku práce v súvislosti s poskytovaním finančného príspevku na stravovanie
   • podmienky poskytnutia finančného príspevku a jeho účtovanie
   • účtovanie stravovacích poukážok v elektronickej forme (tzv. callio karty)

  2. Obdobie pandémie v r. 2021 a jej dopad na účtovníctvo

  • Podpora zo strany štátu
   • dotácie na nájomné – účtovanie u nájomcu a prenajímateľa + špecifiká súvisiace s dotáciou na nájomné
   • príspevky na podporu a udržanie zamestnanosti, tzv. prvá pomoc (prvá pomoc plus, prvá pomoc plus plus, prvá pomoc prepojená na covid automat)
   • stanovenie poklesu tržieb

  3. Kontrolné  a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi

  • Overenie správnosti veľkostnej skupiny, overenie vzniku povinnosti zmeniť veľkostnú skupinu
  • Kontrola bilančnej kontinuity a účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia zostatok
  • Inventarizácia majetku a záväzkov ako podmienka preukázateľnosti účtovníctva
  • Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam

  4. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady

  • časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, ocenenie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, odložená daň a ďalšie.

  5. Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

  • Register účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
  • Povinnosť auditu za rok 2021 – zmeny v podmienkach pre vznik povinnosti auditu od 1.1.2021
  • Osobitosti vykazovania údajov účtovnej závierky mikro, malej a veľkej ÚJ

  6. Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

  • Zmeny súvisiace s registrom účtovných závierok – povinnosť elektronického doručovania dokumentov, možnosť presunutia niektorých omylom uložených dokumentov
  • Spoločnosť v kríze
  • Elektronizácia účtovných záznamov
  • Zmeny v uložení pokút
  • Ďalšie zmeny (účtovný doklad, inventarizácia, uchovávanie účtovnej dokumentácie a pod.)

  7. Diskusia

  Cieľová skupina účastníkov: finanční účtovníci, ekonómovia firiem, účtovní a daňoví poradcovia

  Harmonogram

  09:00 - 10:20 prednáška
  10:20 - 10:30 prestávka
  10:30 - 11:45 prednáška
  11:45 - 12:30 prestávka
  12:30 - 13:30 prednáška
  13:30 - 13:40 prestávka
  13:40 - 14:30 prednáška

  Poznámka

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.