Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Online webinár: Odpočet nákladov na výskum a vývoj, jeho uplatnenie v daňovom priznaní za rok 2021 a zmeny platné od 1.1.2022

  Dátum a čas
  Miesto Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.
  Archív
  Lektor

  Ing. Peter Horniaček, Ing. Martin Gondár

   

  Ing. Peter Horniaček – Ministerstvo financií SR

  Ing. Martin Gondár – konateľ spoločnosti SmarTech Solutions SK, s.r.o., zameriavajúcej sa na poradenskú činnosť v oblasti podpory výskumu a vývoja

  Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou EDUCO - CONSULT, s. r. o., Žilina a Ekonomická kancelária, s. r. o., Nitra

  Program

  1. Identifikácia výskumno-vývojových činností vo firme

  • definícia výskumu a vývoja, Frascati Manuál, nutnosť podpory výskumu a vývoja
  • výskum a vývoj podľa účtovných predpisov
  • ktoré činnosti je možné považovať za výskumno-vývojové

  2. Daňová podpora podnikového výskumu a vývoja – odpočet nákladov na výskum a vývoj

  • základné parametre odpočtu za rok 2021 a zníženie odpočtu od roku 2022, prínos odpočtu pre podnikové financie
  • kto má nárok na odpočet a podmienky pre uplatnenie odpočtu
  • uplatňovanie jednotlivých ustanovení § 30c ZDP
  • evidencia nákladov na výskum a vývoj na účely odpočtu
  • projekt výskumu a vývoja, jeho parametre, odporúčania pri spracovaní, evidencia projektovej dokumentácie výskumu a vývoja
  • uplatnenie odpočtu v daňovom priznaní za rok 2021, výpočet odpočtu z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj

  3. Účtovanie nákladov na výskum a vývoj

  • účtovanie nákladov na výskum a vývoj
  • podmienky aktivácie výsledkov výskumu a vývoja do majetku
  • odpisovanie aktivovaného vývoja vo väzbe na odpočet

  4. Metodický pokyn FR SR k odpočtu nákladov na výskum a vývoj so zameraním na zmeny v pokyne
  5. Formy výkonu výskumno-vývojových činností vo firme

  • vlastná činnosť pre potreby firmy
  • nákup od riešiteľa
  • kombinácia vlastnej činnosti a nákup nehmotných výsledkov výskumu a vývoja
  • vnútro skupinový predaj služby výskumu a vývoja
  • predaj služieb súvisiacich s výskumom a vývojom
  • spoločná účasť na riešení a dohoda o príspevkoch na náklady
  • predaj nehmotných výsledkov výskumu a vývoja
  • odpočet u právneho nástupcu pri zrušení bez likvidácie
  • nepeňažný vklad nehmotného výsledku výskumu a vývoja

  6. Skúsenosti z daňových kontrol v ČR

  • najčastejšie chyby pri obhajobe

  7. Zavedenie osobitnej daňovej podpory investícií produktívnych investícií do tzv. Priemyslu 4.0 prostredníctvom odpočtu od základu dane v stanovenej výške z ročného odpisu – parametre nástroja a možnosti uplatnenia

  8. Riešená metodika finančnej správy a MF SR

  9. Záver – štatistika uplatňovania tohto nástroja, porovnanie s ČR a predpoklady vývoja do budúcnosti

  10. Diskusia

  Cieľová skupina účastníkov: finanční účtovníci, ekonómovia firiem, technickí pracovníci zodpovední za oblasť výskumu a vývoja vo firme

  Harmonogram

  09:00 – 10:20 - prednáška
  10:20 – 10:30 - prestávka
  10:30 – 11:45 - prednáška
  11:45 – 12:30 - obed. prestávka
  12:30 – 14:30 - prednáška

  Poznámka

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.