Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Online webinár: Daňové priznanie fyzickej osoby – typ B za rok 2021

  Dátum a čas
  Miesto Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.
  Archív
  Lektor

  Ing. Dagmar Bednáriková

  - daňová poradkyňa, členka SKDP a členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb SKDP. Venuje sa prednáškovej činnosti na Ekonomickej univerzite Bratislave, pôsobí ako školiteľka Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a Slovenskej realitnej akadémie. Spolupracuje s médiami ako Hospodárske noviny, Sme, RTVS; venuje sa publikačnej činnosti v daňovej oblasti.

  Program

  1. Vymedzenie daňovej povinnosti

  • povinnosti fyzických osôb pri podaní daňových priznaní
  • nové vzory tlačív pre rok 2021
  • lehoty na podanie daňového priznania, možnosť predĺženia lehoty, zmeškanie lehoty, nesprávne podanie
  • vymedzenie zdaniteľnosti príjmov
  • uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane
  • daňový bonus na dieťa – zmena výšky daňového bonusu; príjmy rozhodujúce pre výpočet nároku na daňový bonus
  • daňový bonus na zaplatené úroky - podmienky uplatnenia nároku na DB
  • odpočet daňovej straty – zmenené pravidlá za rok 2021
  • sadzba dane 15% - podmienky na jej uplatnenie
  • kto je mikrodaňovník a jeho daňové výhody podľa ZDP
  • preddavky na daň - mechanizmus výpočtu preddavkov na daň

  2. Vybrané kategórie daňových výdavkov vo väzbe na základ dane

  • výdavky pri prenájme nehnuteľností - v rámci obchodného resp. neobchodného majetku
  • daňové výdavky versus nedaňové výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti, odpisy, prerušenie odpisovania, technické zhodnotenie
  • zdanenie príjmov z predaja rozostavanej stavby
  • rozsah výdavkov pri zdaňovaní príjmov z predaja nehnuteľností v nadväznosti na spôsob ich obstarania
  • zdanenie príjmov z predaja nehnuteľnosti v BSM

  3. Postup pri vypĺňaní daňového priznania typu B - vyčíslenie príslušných základov dane

  • čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 a povinné prílohy, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu, z použitia diela podľa § 6, príjmy podľa § 7, príjmy podľa § 8, osobitné záznamy daňovníka
  • pripočítateľné a odpočítateľné položky

  4. Novela zákona s účinnosťou odr. 2022 - prierez zmien platných od 1.1.2022        

  • automatická registrácia daňových subjektov správcom dane z úradnej moci od 1.januára 2022
  • oslobodenia nepeňažných príjmov do výšky 500 eur
  • oznamovacia povinnosť správcu dane o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov od roku 2022, ktoré je daňovník povinný platiť

  5. Diskusia

   

  Harmonogram

  09:00 – 10:20 prednáška
  10:20 – 10:30 prestávka
  10:30 – 11:45 prednáška
  11:45 – 12:30 prestávka
  12:30 – 13:30 prednáška
  13:30 – 13:40 prestávka
  13:40 – 14:30 prednáška

  Poznámka

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.