Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Online webinár: Daňová závierka za rok 2021

  Dátum a čas
  Miesto Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie GoToWebinar.
  Archív
  Lektor

  Ing. Mária Dimitrovová

  - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov právnických osôb. Je metodičkou Finančného riaditeľstva SR pre oblasť dane z príjmov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť

  Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária, s.r.o., Nitra

  Program

  1. Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2021

  • Povinnosť podať daňové priznanie
  • Určenie zdaňovacieho obdobia
  • Lehota na podanie a jej predlžovanie
  • Tlačivo daňového priznania
  • Opravné, dodatočné daňové priznanie

  2. Komplexný príklad zisťovania základu dane (daňovej straty) PO a výpočtu dane za zdaňovacie obdobie 2021:

  • Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (transferové oceňovanie, položky po zaplatení, opravy chýb minulých účtovných období, záväzky, zmarené investície, dotácie a s nimi súvisiace náklady, ...)
  • Daňové a nedaňové výdavky (predaj finančného majetku, náklady zamestnávateľa na pracovné a sociálne podmienky pre zamestnancov – BOZP, testovanie zamestnancov na ochorenie, zamestnanecké benefity, stravovanie zamestnancov, pohľadávky – opravné položky, odpis, postúpenie, odpisy majetku, odpisy majetku na prenájom, predaj majetku, luxusné autá, PHL, reklama, manká a škody, rezervy, výpožička, zmluvné pokuty, ...)
  • Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, podiely na likvidačnom zostatku, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane, príjmy zdanené zrážkovou daňou...)
  • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
  • Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia
  • Odpočet daňových strát od základu dane za rok 2021, pokračovanie v odpočte po využití špeciálneho odpočtu podľa lex corona
  • Výpočet dane, sadzba dane
  • Daňové zvýhodnenia u mikrodaňovníka

  3. Preddavky na daň z príjmov PO do lehoty na podanie daňového priznania a po lehote na podanie daňového priznania

  4. Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

  5. Otázky a odpovede v priebehu webinára a na záver webinára

  Harmonogram

  08:30 – 09:00 - Prezentácia
  09:00 – 14:30 - Prednáška
              14:30 - Predpokladané ukončenie

  Poznámka

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.