Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2018 - účtovné, daňové a technické aspekty

  Dátum a čas
  Miesto sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava
  Archív
  Lektor

  Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

   

  Ing. Martin Gondár - poradca pre daňový super odpočet, SmarTech Solutions SK, s.r.o.

  Program

  1. Identifikácia výskumno-vývojových činností vo firme

  • definícia výskumu a vývoja
  • typy výskumných a vývojových činností v podnikateľskej praxi
  • výskum a vývoj z pohľadu účtovných predpisov a nadviazanie na účely zákona o dani z príjmov

  2. Modelové situácie na výskumno-vývojové činnosti

  • príklady z praxe
  • diskusia k prípadom z praxe účastníkov seminára

  3. Účtovanie nákladov na výskum a vývoj

  • účtovanie nákladov na výskum a účtovanie nákladov na vývoj
  • podmienky aktivácie výsledkov vývojovej činnosti
  • odpisovanie aktivovaného vývoja

  4. Daňová podpora v priebehu vývojového cyklu – odpočet nákladov na výskum a vývoj

  • základné parametre odpočtu nákladov na výskum a vývoj (§ 30c)
  • uplatňovanie vybraných ustanovení § 30c, metodický pokyn FR SR k § 30c
  • zvýšenie odpočtu z 25 % na 100 % od roku 2018
  • príklad
  • projekt výskumu a vývoja, jeho parametre, odporúčanie pri jeho spracovaní

  5. Skúsenosti z daňových kontrol v Českej republike

  • najčastejšie chyby pri obhajobe

  6. Daňová podpora po ukončení vývojového cyklu – osobitný daňový režim oslobodenia príjmov z využívania vybraných nehmotných aktív, tzv. Patent Box

  • základné parametre opatrenia (§ 13a, § 13b)
  • prípadové štúdie

  7. Záver

  Cieľová skupina účastníkov: finanční účtovníci, ekonómovia firiem, technickí pracovníci zodpovední za oblasť výskumu a vývoja vo firme.

  Harmonogram

  08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
  09:00 - 11:00  prednáška
  11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
  11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
  13:30 - 14:30  teplý obed

  Poznámka

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.