Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Novely daňových zákonov 2024

  Dátum a čas
  Miesto online
  Archív
  Lektor

  Ing. Soňa Ugróczy

  daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

  odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb ako aj dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

  Viac o lektorovi

  Program

  1) Novela zákona č. 595/2003 Zákona o dani z príjmov (zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií
  - zvýšenie sadzby dane na podiely na zisku (dividendy) vyplácané fyzickým osobám zo 7 % na 10 % za zdaňovacie obdobie 2024,
  - zavedenie minimálnej dane pre právnické osoby (daňová licencia), ktorá bude závisieť od výšky zdaniteľných príjmov právnickej osoby, vo výške od 340 € do 3.840 €, vymedzenie daňovníkov ktorí nebudú podliehať povinnosti platiť minimálnu daň, možnosti zníženia na polovicu, lehoty na jej započítanie v budúcnosti a iné,
  - zvýšenie sumy zdaniteľných príjmov rozhodujúcej pre uplatnenie statusu mikrodaňovníka, ktorý je fyzickou osobou alebo právnickou osobou,
  - zvýšenie hranice úhrnu zdaniteľných príjmov pre zvýhodnenú sadzbu dane z príjmov 15 % pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu,
  - oslobodenie nepeňažného plnenia nadobudnutého zamestnancom vo forme akcií a obchodných podielov od dane z príjmov fyzickej osoby,
  - oslobodenie nepeňažného plnenia nadobudnutého daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov vo forme akcií a obchodných podielov od dane z príjmov fyzickej osoby, 
  - oslobodenie príjmov z prevodu cenných papierov a obchodných podielov, 
  - odstránenie nesystémových opatrení zavedených pri zdaňovaní príjmov z kapitálového majetku a virtuálnej meny,
  - zvýšenie limitu príjmov (výnosov) oslobodených od dane, ak plynú vymedzeným právnym formám daňovníkov neziskového sektora plynúcich z charitatívnej reklamy, 
  rozšírenie okruhu daňovníkov, ktorý môžu uplatňovať tzv. charitatívnu reklamu a zároveň zvýšenie limitu oslobodenia od dane až na 30.000 €.

  2) Novela zákona č. 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty (zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií)
  - vylúčenie podávania alkoholických nápojov zo zníženej sadzby DPH 10 % už od 1.1.2024 – dopad na gastrosektor, 
  - odpovede na časté otázky k uplatňovaniu 20 % sadzby dane pri podávaní alkoholických nápojov od 1. januára 2024.

  3) Vybrané okruhy ktoré priniesol zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií v rôznych oblastiach
  - zníženie sadzby povinných príspevkov do II. piliera na 4 %,
  - zvýšenie sadzieb odvodov na zdravotné poistenie pre zamestnávateľa z 10 % na 11 %, príp. z 5 % na 5,5 %; samostatne zárobkovo činnú osobu a tzv. samoplatiteľa zo 14 % na 15 %, príp. zo 7 % na 7,5 %,
  - úprava štátnych sviatkov vo väzbe na zákonník práce - 1. september,
  - úprava vyplácania rodičovského dôchodku,
  - zvýšenie sadzby spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je lieh,
  - zvýšenie sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov,
  - úprava zákona o správnych poplatkoch a zákona o súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov.

  4) Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - Zákon č. 508/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie – úprava daňového bonusu na zaplatené úroky a pravidlá jeho uplatňovania

  5) Zákon č. 507/2023 o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín - stručne

  6) Novelizácia zákona o osobitnom odvode v regulovaných odvetviach (tzv. banková daň) - stručne

  7) Novelizácia zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií

  8) Informácia k nadobudnutiu účinnosti novely zákona č.516/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2024 – záznamová a ohlasovacia povinnosť pre poskytovateľov platobných služieb (najmä banky)

  9) Pozor od 1.1.2024 sa uplatňujú nové pravidlá o obmedzaní úrokovných nákladov zamerané proti praktikám na umelé znižovanie základu dane tzv. nadmerné dlhové financovanie

  10) Informácia k novele zákona č. 205/2023 Z.z. – reforma stavebnej legislatívy so zameraním na daňové odpisy pre vybrané druhy stavieb

  Harmonogram

  08:30 - 09:00 registrácia
  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 12:00 prednáška
  12:00 - 12:30 obed
  12:30 - 14:00 prednáška a diskusia

  Poznámka

  Prihlasovacie údaje, materiály a organizačné pokyny posielame pracovný deň pred konaním seminára.
  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, minimálne 3 dni pred konaním seminára.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  DPH a Daň z príjmov v roku 2024

  Ing. Soňa Ugróczy daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.
  Ing. Peter Horniaček MF SR, oddelenie dane z FO a PO

  Zvýhodnená cena "early bird" za seminár platí do polnoci 1.7.2024, využite jedinečnú zľavu.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.