Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Kompletný výklad zákona o DPH

  Dátum a čas
  Osobná účasť
  Vstup na seminár pre 1 osobu, študijné materiály, obed každý deň, občerstvenie, videozáznam zo seminára, online vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer
  260,00 €
  Prihlásiť sa
  Online
  Vstup na webinár pre 1 osobu, študijné materiály, videozáznam zo seminára, online vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer
  220,00 €
  Prihlásiť sa
  Lektor

  Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo

  Ministerstvo financií SR, odbor nepriamych daní

  Spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným zameraním na zákon o dani z pridanej hodnoty. Zastupuje Slovenskú republiku vo Výbore EÚ pre DPH, ktorý sa zaoberá otázkami uplatňovania práva EÚ v oblasti DPH. Niekoľko rokov pôsobil na rôznych pozíciách vo Finančnej správe SR. Má bohaté lektorské skúsenosti pre tuzemské (SKDP, SKAU a pod.), aj zahraničné subjekty. Je taktiež autorom početných odborných článkov a publikácií.

  Viac o lektorovi

  Program

  Deň prvý:

  1. Charakteristika DPH:
       1.1. Čo je to vlastne daň z pridanej hodnoty?
  2. Predmet dane
      2.1. Analýza podmienok kedy jednotlivé transakcie podliehajú DPH a kedy nie
  3. Zdaniteľná osoba
  4. Registrácia pre DPH
       4.1. Povinná registrácia za platiteľa dane
       4.2. Dobrovoľná registrácia za platiteľa dane
       4.3. Registrácia zo zákona
       4.4. Registrácia zahraničných osôb
       4.5. Iné registrácie pre daň
       4.6. Registrácia skupiny
       4.7. Osobitná oznamovacia povinnosť platiteľa dane
  5. Zdaniteľné obchody
       5.1. Dodanie tovaru
       5.2. Dodanie služby
       5.3. Dodanie tovaru a poskytnutie služby pri použití poukazu
       5.4. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ
       5.5. Dovoz tovaru do tuzemska
  6. Miesto zdaniteľných obchodov
        6.1. Miesto dodania tovaru + miesto dodania tovaru pri niektorých reťazových obchodoch v rámci EÚ
        6.2. Miesto dodania služby (základné a osobitné pravidlá)
        6.3. Miesto nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ
        6.4. Miesto dovozu tovaru do tuzemska
  7. Daňová povinnosť
        7.1. Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby (základné a osobitné pravidlá vzniku daňovej povinnosti)
        7.2. Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ
        7.3. Daňová povinnosť pri dovoze tovaru do tuzemska
  8. Základ dane a oprava základu dane
        8.1. Základ dane pri dodaní tovaru a služby
        8.2. Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
        8.3. Základ dane pri dovoze tovaru do tuzemska
        8.4. Oprava základu dane pri zrušení/vrátení dodania tovaru alebo služby a pri znížení/zvýšení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti
        8.5. Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
  9. Sadzby dane, prepočet cudzej meny a zaokrúhľovanie dane

  Deň druhý:

  1. Oslobodenie od dane
        1.1. všeobecne o oslobodení dodania tovaru a služby od dane
        1.2. Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru alebo služby bez nároku na odpočítanie DPH zo vstupných nákladov vynaložených na toto plnenie (s dôrazom na nehnuteľnosti)
        1.3. Oslobodenie od dane pro dodaní tovaru alebo služby s nárokom na odpočítanie DPH
        1.4. Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
        1.5. Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru
        1.6. Iné oslobodenia
  2. Odpočítanie DPH
        2.1. Vznik práva na odpočítane dane
        2.2. Uplatnenie práva na odpočítanie dane
        2.3. Pomerné právo na odpočítanie dane z dôvodu použitia kúpených tovarov a služieb na účely zmiešanej ekonomickej činnosti platiteľa + pravidlá
        2.4. Pomerné právo na odpočítanie dane z dôvodu použitia kúpených tovarov a služieb na ekonomickú činnosť a na iné účely
        2.5. Oprava odpočítanej dane (z dôvodu opravy základu dane podľa § 25 a z dôvodu nezaplatenia protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby)
        2.6. Úprava odpočítanej dane pi investičnom majetku
        2.6. Vrátenie DPH zahraničným osobám

  Deň tretí:

  1. Osobitné úpravy uplatňovania DPH
         1.1. Osobitná úprava pre cestovné kancelárie
         1.2. Osobitná úprava pre dodanie použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností
         1.3. Osobitná úprava pre dodanie investičného zlata
         1.4. Služby, predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania – OSS
  2. Osoby povinné platiť daň
  3. Daňový zástupca pri dovoze tovaru
  4. Povinnosti osôb povinných platiť daň
         4.1. Vedenie záznamov (bežné záznamové povinnosti a osobitné povinnosti pre vybraných poskytovateľov platobných služieb)
         4.2. Fakturačné pravidlá
         4.3. Zdaňovacie obdobie
         4.4.Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti
         4.5. Kontrolný výkaz
         4.6. Nadmerný odpočet + náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas kontroly
         4.7. Súhrnný výkaz
  5. Zrušenie registrácie

  Harmonogram

  platí pre každý deň:
  09:00 - 10:30 Prednáška
  10:30 - 10:45 Prestávka
  10:45 - 11:45 Prednáška
  11:45 - 12:45 Obed
  12:45 - 14:15 Prednáška
  14:15 - 14:30 Prestávka
  14:30 - 15:30 Prednáška

  Poznámka

  Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Miesto konania

  sféra, a.s.

  Twin City A, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

  Komfortné prostredie taktiež vplýva na kvalitu vzdelávania, preto sú naše školiace priestory vybavené modernou technikou, regulovanou klimatizáciou, ergonomickými stoličkami, zásuvkami pri každom mieste a internetovým pripojením. Dizajn miestnosti je navrhnutý v čistých líniách a v minimalistickom štýle bez rušivých elementov. 

  Počas prestávok v rámci seminárov si každý účastník môže vychutnať čerstvú kávu pri panoramatickom výhľade na Bratislavu. Príďte si vyskúšať kvalitu seminárov sféra a zistiť na vlastnej koži, že u nás je vždy jedinečná atmosféra.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  DPH a Daň z príjmov v roku 2024

  Ing. Soňa Ugróczy daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.
  Ing. Peter Horniaček MF SR, oddelenie dane z FO a PO

  2.10.2024 Ing. Soňa Ugróczy: Vybrané témy DPH pre rok 2024 1. Schválená novela zákona o DPH od 1.7.20242. Schválená novela zákona o DPH od 1.1.20253. Schválená novela zákona o DPH od 1.7.20254. Pri...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.