Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Dvojdňová online konferencia: SEMINÁRE SFÉRA 15

  Dátum a čas
  Miesto online
  Archív
  Lektor

  Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Mária Cvečková, CA, Ing. Peter Horniaček, JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

  Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

  Ing. Mária Cvečková, CA – audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

  Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

  JUDr. Ľubica Masárová, PhD., dipl. ekonóm 

  Program

  18.04.2023

  DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

  Ing. Soňa Ugróczy

   • Nevymožiteľné pohľadávky/neuhradené záväzky – oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby
     • Nové podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky (za nevymožiteľnú pohľadávku sa bude roku 2023 považovať aj nezaplatená pohľadávka za dodanie tovaru a služby po splatnosti 150 dní!)
     • Povinnosti a postup pri oprave základu dane podľa § 25a (dodávateľ) – ako si prinavrátiť neuhradenú DPH, z akých pohľadávok
     • Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b (odberateľ) – POVINNOSŤ vrátiť odpočítanú DPH z neuhradených faktúr (záväzkov) po splatnosti 100 dní!
     • Úprava mechanizmu opravy základu dane (vyhotovenie opravného dokladu, zdaňovacie obdobie v ktorom sa oprava vykoná, vykazovanie v tlačivách a iné)
   • Znížená sadzba DPH pre gastrosektor, plnenia súvisiace so športom (zmeny od 1.4.2023)
   • Dotácia k cene energií a základ dane
   • Vybrané témy odpočítania DPH v praxi

  ÚČTOVNÍCTVO

  Ing. Mária Cvečková, CA

   • Digitalizácia a archivácia účtovníctva
   • Najčastejšie chyby v účtovníctve podnikateľov v roku 2023

  DIGITALIZÁCIA ÚČTOVNÍCTVA S DOKLADO

  CLOUDOVÉ RIEŠENIA A ARCHIVÁCIA ÚČTOVNÍCTVA S ÚčtujPohodlne.sk

   

  19.04.2023

  DAŇ Z PRÍJMOV

  Ing. Peter Horniaček

   • Zdaňovanie virtuálnej meny
   • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
   • Aktuality v transferovom oceňovaní v roku 2023
   • Aktuálne problémy týkajúce sa dani z príjmov podnikateľov

  SPRÁVA DANÍ

  JUDr. Ľubica Masárová, PhD., dipl. ekonóm

   • Novinky v daňovom poriadku v roku 2023

  Harmonogram

  18.4.2023
  08:30 - 09:00 Prezentácia
  09:00 - 09:15 Otvorenie
  09:15 - 10:30 DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Ing. Soňa Ugróczy
  10:30 - 10:45 Prestávka
  10:45 - 12:00 DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Ing. Soňa Ugróczy
  12:00 - 13:00 Obed
  13:00 - 13:20 CLOUDOVÉ RIEŠENIA A ARCHIVÁCIA ÚČTOVNÍCTVA S ÚčtujPohodlne.sk
  13:30 - 15:30 ÚČTOVNÍCTVO Ing. Mária Cvečková, CA
  15:30 - 15:45 Prestávka
  15:45 - 16:15 DIGITALIZÁCIA ÚČTOVNÍCTVA S DOKLADO
  16:15 - 16:30 Ukončenie prvého dňa

  19.4.2023
  08:45 - 09:00 Prezentácia
  09:00 - 10:45 DAŇ Z PRÍJMOV Ing. Peter Horniaček
  10:45 - 11:00 Prestávka
  11:00 - 12:30 SPRÁVA DANÍ JUDr. Ľubica Masárová
  12:30 - 12:45 Ukončenie konferencie

  Poznámka

  V ponuke aj:

  Prezenčná forma dvojdňovej konferencie Semináre Sféra 15

  Online konferencia SEMINÁRE SFÉRA 15 – deň prvý

  Online konferencia SEMINÁRE SFÉRA 15 – deň druhý

   

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830 alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE. 

   

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.