Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023

  Archív
  Lektor

  Ing. Peter Horniaček

  Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

  Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

  Viac o lektorovi

  Program

  1. Podanie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2023
    • legislatívny rámec – zákon o dani z príjmov a jeho novely relevantné pre podaní daňového priznania za rok 2023,
    • termín, spôsob podania a možnosti odkladu termínu podania, splatnosť dane za zdaňovacie obdobie 2023,
    • vznik povinnosti podať daňové priznanie,
    • preddavky na daň platené na zdaňovacie obdobie a vyrovnanie celoročnej dane, platenie preddavkov na zdaňovacie obdobie 2024 do lehoty na podanie daňového priznania,
    • riadne daňové priznanie, opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie,
    • aktuálne tlačivo daňového priznania – základný prehľad zmien vrátane poučenia k vyplneniu priznania.
   1. Prehľad legislatívnych zmien účinných od 1.1.2023 a 1.1.2024 s vplyvom na vyplnenie tlačiva DP PO
   2. Súvislý príklad na vyplnenie tlačiva DP PO s príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí daňového priznania a s osobitným zameraním na:
    • položky zvyšujúce a znižujúce výsledok hospodárenia,
    • úpravu základu dane závislých osôb – transferové oceňovanie, zmeny v pravidlách transferového oceňovania od roku 2023 vrátane nadväzujúcich zmien v dokumentácii k transferovému oceňovaniu pre rok 2023, pojem kontrolovaná transakcia v súvislosti s príjmami zdaňovanými závislou činnosťou,
    • nepeňažný príjem prenajímateľa pri vykonaní opráv a technického zhodnotenia vykonaného nájomcom, dotácia na nájomné a jej vplyv na základ dane,
    • vstupná cenu finančného majetku na účely uplatnenia daňového výdavku pri predaji finančného majetku s prehľadom zmien vo vstupnej cene finančného majetku,
    • opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávok a ich príslušenstva, pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, fikcia premlčania na daňové účely,
    • neuhradené záväzky – zvýšenie základu dane, odklad lehôt splatnosti počas pandémie,
    • vplyv rezerv na základ dane – tvorba, použitie, zrušenie,
    • výdavky súvisiace s majetkom charakteru osobnej spotreby,
    • odpisy majetku poskytnutého na prenájom,
    • náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení,
    • ostatné pripočítateľné a odpočítateľné položky,
    • položky upravujúce základ dane na základe testovania jeho výšky (odpisovanie a prenájom tzv. luxusných automobilov, víno ako reklamný predmet, duálne vzdelávanie, členský príspevok z nepovinného členstva, sponzorské v športe),
    • odpisy majetku, prerušenie odpisovania, odpisy majetku poskytnutého na prenájom, odpisovanie majetku obstaraného na lízing, porušenie podmienok operatívneho nájmu a lízingu,
    • sadzba dane, znížená sadzba dane 15 % a zisťovanie úhrnu zdaniteľných príjmov ako kritéria na uplatnenie zníženej sadzby dane,
    • odpočet daňovej straty, súbeh pravidiel odpočtu týchto strát v daňovom priznaní za rok 2023, testovanie základu dane na účely odpočtu daňovej straty, spôsob vykázania v tlačive daňového priznania,
    • vyplnenie ostatných častí daňového priznania – zdaňovanie dividend, vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku, daň pri odchode, asignácia dane, zmeny v zaokrúhľovaní.

  Harmonogram

  08:00 - 09:00 registrácia
  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 11:45 prednáška
  11:45 - 12:45 obed
  12:45 - 14:15 prednáška
  14:15 - 14:30 prestávka
  14:30 - 15:30 prednáška

  Poznámka

  Prihlasovacie údaje, materiály a organizačné pokyny posielame pracovný deň pred konaním seminára.
  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, minimálne 3 dni pred konaním seminára.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Miesto konania

  sféra, a.s.

  Twin City A, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

  Komfortné prostredie taktiež vplýva na kvalitu vzdelávania, preto sú naše školiace priestory vybavené modernou technikou, regulovanou klimatizáciou, ergonomickými stoličkami, zásuvkami pri každom mieste a internetovým pripojením. Dizajn miestnosti je navrhnutý v čistých líniách a v minimalistickom štýle bez rušivých elementov. 

  Počas prestávok v rámci seminárov si každý účastník môže vychutnať čerstvú kávu pri panoramatickom výhľade na Bratislavu. Príďte si vyskúšať kvalitu seminárov sféra a zistiť na vlastnej koži, že u nás je vždy jedinečná atmosféra.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  DPH a Daň z príjmov v roku 2024

  Ing. Soňa Ugróczy daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.
  Ing. Peter Horniaček MF SR, oddelenie dane z FO a PO

  2.10.2024 Ing. Soňa Ugróczy: Vybrané témy DPH pre rok 2024 1. Schválená novela zákona o DPH od 1.7.20242. Schválená novela zákona o DPH od 1.1.20253. Schválená novela zákona o DPH od 1.7.20254. Pri...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.